Jelenlegi hely

Volt már ilyen

A genderhívők megint kitettek magukért. Május 29-én konferenciát rendeztek a CEU-n a családok múltheti világtalálkozójának ellenpontjaként. A csillogó szemű, liberális és felvilágosult, valamint abszolúte européer közönség kuncogások és kacarászások közepette szólta meg a világtalálkozó résztvevőit és az előadókat, mondván: teljességgel elavult nézeteket képviselnek. Hiszen tudvalévően a konzervatív családmodell felett eljárt az idő, kirekesztő, homofób, ártalmas, az erőszak fészke, és még az ördög tudja, mi minden hibája van.

Ostorozták a kormányt, mert kizárólag a „heteronormatív” családmodellt tartja követendő példának. Mert nem érti meg, hogy az új időkben új szelek fújnak, becsukják a szemüket és a fülüket, hogy elzárják magukat és követőiket a fősodort jelentő „internacionális perspektíva” elől. Nem átallják kimondani: a demográfiai problémákat a nagycsaládoktól várják, s nem a bevándorlástól. Ha-ha-ha...

A felszólalók rendkívül elégedettek voltak magukkal, s vélhetően büszkék rá, ha nézeteikért megveregetik a vállaikat a genderelméletek melletti férfias kiállásért. Már ha egyáltalán tudják, mit jelent ez a szó valójában.

Azt viszont bizonyosan nem tudják, hogy a történelemben nem ők az elsők, akik alapjaiban igyekeznek támadni, felmorzsolni a családot, mint az emberi közösségek alapegységét. Pedig büszkék lehetnének nagy elődeikre. Ott volt például Sztálin, aki a családok helyett a központilag irányított gyermekintézményeket tekintette a szocialista embertípus kinevelésének legfontosabb terepének, s a genderekhez hasonlóan a családot felszámolandónak tartotta, mert az a kispolgári bűnök melegágya. Hitler sem sokban maradt le a nagynevű diktátorkollégától. Ő az árja vonal megerősítését szolgáló tenyésztelepektől várta, hogy az új nemzedék valóban hithű fasiszta legyen. Azt persze nem tudni, hogy az LMBTQRSÁLKHJGCDDS közösségek tagjai mit várnak a jövőtől. Talán táborokat állítanak majd fel, ahol az elavult nézeteket képviselők gyerekeket nemzenek és szülnek (pfuj!) nekik, hiszen e közösségek tagjainak is joguk van a teljes élethez.