Imagine

1971, John Lennon, Imagine. Hátborzongató. A dal szövege hajszálpontos megfogalmazása mindannak az eszmének, amely most éppen tönkretenni akarja Európát. 

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today...

Képzeld el, hogy nincs menny és nincs pokol… az emberek mind a mának élnek… 

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Imagine all the people
Living life in peace... 

Képzeld el, hogy nincsenek országok, semmi, amiért ölni vagy meghalni kellene… vallás sincs, mindenki békében él…


Fotó: ShutterStock.com, illusztráció

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world...

Képzeld el, hogy nincs tulajdon… nincs szükség kapzsiságra és éhségre… testvériség… az emberek osztoznak a világon…
Milyen vonzó és milyen pusztító gondolatok! 

Imagine no exploitation…
Képzeld el, hogy nincs kizsákmányolás…

Mi itt, az egykori vasfüggöny innenső oldalán, a saját tapasztalatainkból tudjuk: amikor az eszme megpróbálja legyőzni a valóságot, abból katasztrófa lesz. 
Mi tudjuk: a sztálinizmus, a Gulág, több tízmillió ember szenvedése és pusztulása, Pol Pot horrorállama, Rákosi ÁVH-ja, Kádár megtorlása mind egyenes következménye annak a nemes, szép gondolatnak, hogy teremtsük meg a kizsákmányolás nélküli társadalmat.

John Lennon zseni volt. A dal szövegét sem egészen úgy értette. 
Egy 1980-as Playboy interjúban így fogalmazott: „If you can imagine a world at peace, with no denominations of religion – not without religion but without this my God-is-bigger-than-your-God thing – then it can be true.” 
Ha el tudsz képzelni egy békés, nem a vallások által meghatározott világot, nem vallás nélkül, de az afféle az-én-istenem-nagyobb-mint-a-tied dolog nélkül, akkor az megvalósulhat…

Értjük, és még sincs igaza.
Vannak és lesznek országok, vannak és lesznek vallások, van és lesz tulajdon, a világot nem lehet testvériesen szétosztani.
Aki megpróbálja, csak rombolni fog.  
Hogy miért van ez így, azt kell most bölcsen megfogalmazni.