Ujhelyi: '56-ban az illiberális keleti blokkból akartunk kilépni

Fotó: MTI, archív, szerk.

Ujhelyi István legújabb közleményében 1956-ról elmélkedik, amikor is szerinte az ország az illiberális keleti blokkból szeretett volna kilépni.

Fotó: MTI, archív

Nincs olyan önkényes, elnyomó hatalom, amely idővel ne bukna meg. Nincs olyan manipulatív hatalmi gépezet, amely bár örökéletűnek gondolja magát, mégis ha eljön a pillanat, ne csuklana rapid mód össze, mint egy marionett. És nincs olyan apátia, amelyet egy balsors által régen tépett nemzet ne tudna idővel lerázni magáról. Jöjjön bármi

– biztatja magát a szoci EP-képviselő párhuzamot vonva a kommunista elnyomás és a jelen között. Annak mindig megvan a maga bája, amikor az utódpárt képviseletében valaki ’56-ról kezd hagymázas értekezésbe, Ujhelyi pedig most igencsak kitett magáért, a közleményében szót ejt illiberális keleti blokkról, soha el nem évülő erőszakról és az Európai Unióról, amit szerinte állami propagandával gyengítenek. 

Hatvankét évvel ezelőtt ezen a napon indult meg a szovjet hadsereg magyarországi inváziója, hogy leverje a magyarok forradalmát és megdöntse az akkori illiberális, keleti autokrácia blokkjából kilépni szándékozó Nagy Imre vezette kormányt

– írja Ujhelyi, akinek elég vastag a bőre ahhoz, hogy MSZP-s politikusként azt is leszögezze:

November 4-én soha el nem évülő erőszakot követtek el Magyarországon és a magyar nemzeten.

Az persze nem meglepő, hogy ennek kapcsán Kádár János szerepét nem kezdi el boncolgatni...  Ujhelyi inkább többesszám első személyben ír ’56-ról, mintha ő maga is részese lett volna az akkori eseményeknek: 

Hatvankét évvel ezelőtt azt akartuk, hogy egy szabad, fejlődő, európai ország legyen Magyarország. Azt akartuk, hogy ne a szovjet blokk, hanem egy védelmet biztosító nyugatos közösség részesei legyünk. ’56 hőseinek bizonyosan tartozunk annyival, hogy most nem hagyjuk széttaposni és állami propagandával legyengíteni azt a nagyhatalmi szövetséget, amelyhez mindig is tartozni akartunk.