Újév-köszöntő a Müpában

„Halljátok, mit ajkim zengenek...” címmel újévköszöntő koncertet tartanak január 6-án este a Müpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében, keresztmetszetét adva a karácsony és farsang közti időszak gazdag néphagyományának.

„Az egek teremtő, csillagok építő, menynek-földnek Istene,
Az kit ez világra, szabadulásunkra, szép szűzleány szüle,
Ez új esztendőnek, ti kegyelmeteknek kezdetit megszentelje!

Békesség, boldogság, bor, búza, gazdagság házatokat újítsa!
Isten ellenségtűl, gyülevész, gaz néptűl jószágitok megtartsa.

Mint nagy mély örvénybül víz buzog ékesen,
Istennek áldása, s megszaporítása legyen ily bőségesen!
Marhátok seregén, s házatok cselédjén, szívbűl kívánom,
Ámen!”

E sorokkal, vagyis a legrégibb fennmaradt magyar újévköszöntő szövegével hívja műsorukra a közönséget Pávai István, a műsor szerkesztője, valamint Mihályi Gábor, a műsor rendezője. A szerkesztő szavai szerint a hagyomány egykor virágzó idejében természetesnek vették a fiatalok, hogy az előttünk járó nemzedéktől megörökölik mindazt, amitől ők is kiteljesedett életet élhetnek, de változtattak is azon, ahogy nekik tetszett. Így az, ami számunkra mint hagyomány megőrződött, egyszerre viseli magán a régmúlt, a közelmúlt mint valamikori jelen, a jövő mint eljövendő jelen jegyeit, egyetlen szerves időívet rajzolva ki, amelyben régi és új stiláris egységben képviseli az időtlenséget.

Újévköszöntő műsorukban a karácsony és farsang közötti időszak keretébe foglalva villantanak fel tükörcserepeket az újesztendő hagyományaiból. Nem egész népszokásokat mutatnak be, csupán azok hangulatába szeretnék bekapcsolni a nézőket. És nemcsak a néphagyományba, hiszen az Arany- és Kodály-emlékév fordulója van.

Abban az értelemben is tágítják az időkeretet, hogy nemcsak a folklórgyűjtések időszakának terméséből válogatnak, hanem több száz évvel korábbi följegyzésekből, dallamokból is.

A műsor közreműködői, Györfi Erzsébet és a Barozda együttes, Méry Rebeka és a Duna Folk Band, az Üsztürü zenekar, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének hallgatói, hagyományőrzők az Őrségtől a Gyimeseken át a Szeret mentéig, a hagyományt életre keltők Somorjától Budapesten át Csíkszeredáig, a Magyar Állami Népi Együttes tánckara és zenekara, művészeti vezető: Pál István Szalonna, valamint a Fölszállott a páva gyermek résztvevői. Az est fővédnöke: Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.

Szentei A.