Emlékszik ön Horthyra?

Emlékszik ön Horthyra? - Magyar Demokrata közvélemény 2017 07

Horthy Miklóst inkább rokonszenves személyiségnek tartja a társadalom. A megkérdezettek 34 százaléka tiszteli Horthyt. Velük szemben az elutasítók aránya csupán 17 százalék. Az állást foglalni nem tudók aránya, vagyis akik vitatott személyiségnek tartják, 16 százalék.

Mivel Horthy Miklósnak nincs kultusza, sőt a fősodratú média inkább elítélően nyilatkozik róla, meglepő, hogy a véleményt adók közül majdnem kétszer annyian vannak a kormányzó tisztelői, mint az el- utasítói. Az, hogy 10 százalék nem is hallott a XX. század elejének meghatározó magyar politikusáról, szintén beszédes tény. A közömbösök aránya ezúttal csak 23 százalék volt.

Mintanagyság: 500 fő, amely összetételében reprezentálja a szavazókorú magyar lakosságot