Ön hányast ad?

A kormányoldal 2,96, azaz közepes, az ellenzék 2,66, azaz közepes alá osztályzatot kapott a megkérdezettektől, vagyis a társadalom a kormányoldal tevékenységét erős közepesre értékeli, míg az ellenzékét csak gyenge közepesre. Ebben a kontextusban is látható, hogy a társadalom nincs kormányváltó hangulatban.

Ezt támasztja alá, hogy míg a kormányoldalnak a megkérdezettek 43 százaléka adott jeles vagy jó osztályzatot, addig az ellenzéknek csupán 27 százalék.

Mintanagyság: 500 fő, amely összetételében reprezentálja a szavazókorú magyar lakosságot.