2018:15

Új-London: a multikulti Jurassic Parkja

Nyugat-Európában zajlik az élet. A lecserélésben lévő bennszülöttek, akik a múltban fárasztó monotóniában tengették napjaikat, immár az átmenetileg még sajátjuknak mondható országokban is élvezhetik a multikulti vibráló változatosságát, azt a sajátos Benetton-érzést, amelyért korábban távoli tájakra kellett elzarándokolniuk. Kormányaik és a „nem létező” lobbi jóvoltából az egzotikum házhoz jött, mégpedig állandó jelleggel.

Hazánk szépséges arculata

Vannak esztétikusan szép épületek, műemlékek, amelyek meghatározzák egy ország, egy nép művészi arculatát. És ezek a műalkotások az illető ország, város, nemzetiség jelképeivé is válnak. Történelmünk sajátossága következtében az ősi műtárgyak túlnyomó része Trianon következtében határainkon kívül került. A kassai, a pozsonyi Szent Márton-dóm különlegesen szép, méltóságteljes gótikus szentélyével, a régi városháza ódon udvarával, Árva vára, a szepességi városok, Lubló, Eperjes, Krasznahorka. Nem sorolom tovább, a legszebb cseh városokkal versenghetnek szépség- és régiségügyben.

Jövő

A Jobbszélt, mint mindig, csütörtökön írom, nem ismerve a választás eredményét. Bármi is történt vasárnap, a tét nem lehet más, mint az: milyen országban fogunk élni. Tíz-húsz év múlva lesz-e magyar országunk, keresztény Európa. Sokan elbagatellizálják a bevándorlás jelentőségét, azt hiszik, ez ránk nem érvényes. Holott a történelemben rövid idő alatt alapvető változások következhetnek be, elég végigtekinteni a huszadik századon.

Üzlet

Húsvéthétfő van. A nap süt, de az idő még csípős. Hoznom kellett volna egy sálat. Ezen töprengek mélázva, amikor megpillantom Mihályt. Mihály régi ismerősöm, még a gimnáziumból. Vérbeli haladó szellemű ember. Igazi permanens forradalmár.

Oldalak