Bencsik András

Amerika Európa ellen

Mintha az Egyesült Államok megtámadta volna az Európai Uniót. Az észak-afrikai autoriter államok belső békéjének felrobbantása, részben orbitális hazugságra alapozva (lásd Szaddam Huszein), részben a térség törzsi társadalmaiban értelmezhetetlen „demokratizálás” ürügyén egy kiválasztott ellenzék (alárendelt törzsek) felfegyverzése által, e vidéket lakhatatlanná és életveszélyessé tette. Az „arab tavasz” fedőnevű akció kártételei felérnek egy regionális háborúéval. Emberek milliói forognak életveszélyben, iszonyú a káosz.

Rohan az idő

Egy hete írtam: „Ön …nem irigy, nem gyáva és legfőképpen nem buta. Ön tökéletesen tisztában van azzal, hogy a menekültek áradata olyan civilizációs katasztrófával fenyeget, aminek beláthatatlanul súlyosak lehetnek a következményei, melyek sorában az állásvesztés a legcsekélyebb fenyegetés. Szerencsére a miniszterelnök jó szokásához híven most is őszintén beszélt önhöz.

Hogy ön mitől fél?

A káosztól. Attól, hogy összeomlik a gazdaság, felborul a társadalmi béke, megszaporodik a bűnözés, vallási és etnikai feszültségek keletkeznek, ha elárasztja Magyarországot a nyomorultak milliós áradata, amint az e heti közvélemény-kutatásunkból kiderül. Ön sokkal jobban fél, mint amit a hivatalos kormányzati propaganda sugall, és ez baj.

Nyomorultak cunamija

Az aranykor lassan véget ér. Valakik nagyon unják már a békét, mert idegesíti őket a gondolat, hogy még mindig túl sokan vannak, akik önálló véleményalkotásra képesek. Ez veszélyt jelent örökösnek akart hegemóniájukra. Úgy tetszik, az Amerikai Egyesült Államok – mert ki másról lenne szó – egyre nehezebben viseli el, hogy a világgazdasági versenyben lassan felzárkózik hozzá, sőt el is hagyja őt a világ másik fele, ezért olyan aszimmetrikus fegyverek alkalmazását veti be, amelyek a rivális civilizációkat lelassítják, vagy visszavetik fejlődésükben.

Tud.szoc

Én különben ötösre vizsgáztam tud.szoc-ból, mert a tanárnő kedvelte a fiúk társaságát és mi, hárman a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Gyengeáramú karán, minden előadáson az első sorban ültünk és okos kérdéseket tettünk fel, amikre ő szívesen válaszolt, így aztán a vizsgán már nem is kérdezett tőlünk semmit, tételt sem kellett húznunk ebből a rettenetes tantárgyból, hanem simán megadta mindhármunknak az ötöst.

Oldalak