Bencsik András

Kijutni a zuhanásból

„Hová lett Isten? Mit cselekedtünk? Talán bizony fenékig ittuk a tengert? Miféle spongya volt, amellyel eltöröltük körös-körül a teljes horizontot? Hogyan bírhattuk eltörölni ezt az örökké mozdulatlan vonalat, minden addigi vonal és mérték visszavonatkozását, amelyre az élet összes addigi építőmestere alapozott, amely nélkül – úgy tűnt – egyáltalán nincs perspektíva, nincs rend, nincs építkezés? Mi magunk állunk-e még a lábunkon vajon? Nem zuhanunk-e egyre?” – kiáltott fel Friedrich Nietzsche a XIX. század végén, megérezve a közelgő XX. század rettenetes zuhanását addig nem látott mélységekbe.

Eltűnt milliárdok

Cáfolják a Magyar Szocialista Párt vezetői azt az információt, amit a Magyar Idők napilap szellőztetett meg. Eszerint azon a dokumentumon, ami többek között azt tartalmazza, hogy „anyagi forrásaink beszűkültek, forrásaink jelentős részét a vidéki irodahálózat és alkalmazottaik fenntartására fordítjuk… az áprilisi választás előtt felvett hitelek jelentős része még visszafizetésre vár…”, abban az is olvasható, hogy Tóth Bertalan, az MSZP elnöke ahhoz kérte a választmány támogatását, hogy értékesítsék az ingatlanokat azokon a településeken, ahol van saját tulajdonuk, de a taglétszám nem éri el a harmincat. Az MSZP vezetői szerint ráhamisították Tóth Bertalan nevét a dokumentumra, és az sem igaz, hogy a párt el akarná adni utolsó jelentős ingatlanát, a budapesti Villányi úton lévő oktatási központot.

Jelentés a virtuális háborúból

A III. (virtuális) világháború frontján a szemben álló felek a napokban jelentős csapatmozgásokat hajtottak végre. Mivel a harmadik világháború a virtualitás erőterében zajlik, és a leghatásosabb csapásmérő eszközökkel a tömegek befolyásolására törekszik, hogy egy-egy sorsdöntő pillanatban – szavazás – a szemben álló felek valamelyikének javára dőljön el az ütközet, hasznos egy pillantást vetni a harctérre. Mi a háború célja? Kik a szemben álló felek? Hogy áll a küzdelem?

Korszakok és érzékenységek

Szatmárnémetiben ismeretlen tettesek a főtéren álló, március 15-én felavatott Széchenyi István-szobor talapzatára ezt írták: AICI E ROMANIA, ami magyarul annyit tesz: EZ ITT ROMÁNIA. Ami vitathatatlan tény. Ám az ismeretlen firkáló nem bontotta ki az igazság minden részletét. Segítsünk neki. Két szó ugyanis lemaradt. (Nem tudok, nem is akarok megtanulni románul, a Google fordítóprogramját hívom segítségül): AICI E ROMANIA. ASTAZI. Ami magyarul: EZ ITT ROMÁNIA. MA MÉG.

Európa vajúdik

Talán kezdjük Wass Albert üzenetével. „…Likasszák már az égben fönt a rostát / s a csillagok tengelyét olajozzák / szorgalmas angyalok. / És lészen csillagfordulás megint / és miként hirdeti a Biblia: / megméretik az embernek fia”… A kelet-németországi Chemnitz keserű polgárai már éreznek valamit a csillagfordulásból, amit az ellenük kivezényelt baloldali provokátorok sem képesek megakadályozni. Ami azt illeti, nyugaton soha ilyen tökéletességgel nem volt megmérhető az embernek fia és lánya, hogy mennyi benne az öntudat, az otthon, a biztonság elveszítése miatti aggodalom, és mennyi a politikailag korrekt hülyeség.

Oldalak