Bencsik Gábor

Az igazság közelében

Kategória: 
Kogutovicz Károly térképe

Száz éve darabolták fel Magyarországot a győztes nagyhatalmak. A két háború között négy lépésben sikerült visszaszerezni mindazon területeket, amelyek Magyarországhoz tartozása etnikai szempontból méltányos és indokolt volt, de mint mindnyájan tudjuk, a második világháborút lezáró békék még a trianoninál is rosszabb határokat szabtak. Ekkor a fő indok az volt, hogy a náci Németországgal szövetségben, az annak kegyéből szerzett előnyök nem tarthatók meg. Kevesen tudják, hogy ez csak részben igaz. Az 1930-as években Magyarország az antant által egységesen támogatott, igazságos revízió küszöbére érkezett. A történelem azonban megakadályozta, hogy ezt a küszöböt átlépjük.

Az az ember

Forrt már a világ magát szocialistának nevező része, amikor 1989. április 12-én Kádár János elmondta később híressé vált utolsó nyilvános beszédét az MSZMP Központi Bizottságának zárt ülésén. Akkor rögtön természetesen nem szivárgott ki a beszéd, utóbb viszont szó szerinti leiratban és hangban is ismertté vált. Első hallásra, olvasásra is mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez az egy órán át tartó beszéd egy szétbomló elme produktuma, a második olvasásra pedig az is, hogy Kádárt a saját felelősségének kérdése feszítette, olyan mértékben, ami már az őrülettel volt határos.

Az amerikai főbírójelöltről

A történet ismert: az USA legfelsőbb bíróságán megüresedett egy hely, és Trump elnök Brett Kavanaugh konzervatív jogászt jelölte a posztra. Erre a liberálisok előálltak egy asszonnyal, aki azt állítja, hogy sok évvel ezelőtt Kavanaugh szexuálisan erőszakoskodott vele. Kavanaugh mindent tagad. Ma ez az USA közvéleményét leginkább foglalkoztató ügy, az úgynevezett metoo vita egyik legforróbb témája. 

Oldalak