Jelenlegi hely

Bencsik Gábor

Európa megmentése

Bencsik Gábor képe

„Belőle nőttem én,
mint fatörzsből gyönge ága”
(Radnóti)

Miért jönnek?

Bencsik Gábor képe

Miért, mi célból jönnek a migránsok? A válasz valószínűleg – amilyen meglepő, olyan nyilvánvaló – ez: fogyasztani. Birtokba venni mindazokat a javakat, amelyeket mi, a fejlett világ lakói birtokolunk, vagy legalábbis birtokolhatnánk.

Angela Merkel árulása

Bencsik Gábor képe

Stanislaw Lec lengyel költő szellemes megállapítása szerint a XIX. században senki sem gondolta, hogy utána a XX. század következik. A jövő persze mindig bizonytalan, de a XIX. században, abban a bizonyos hosszúban, amely 1789. július 14-én kezdődött, és valamikor 1914 késő őszén ért véget, végképp készületlenek voltak az emberek arra, ami a rövid, 1990-ben véget érő XX. században rájuk zuhant. 1900-ból nézvést a történelem nagyjából véget ért (hányszor ismétlődő tévedés!), legföljebb némi csiszolgatás, tökéletesítés volt még hátra, de az sem különösebben lényeges.

Rabságban a lélek

Bencsik Gábor képe

A legtöbb ember jó szándékú, szabálykövető és tekintélytisztelő. Ha konszenzussal okosnak tartott emberek azt mondják neki, hogy egy tett vagy gondolat nem helyes, akkor azt elfogadja. A tanácsot nem azért nem veti erkölcsi elemzés alá, mert nem elég okos, hanem mert magát az elfogadást, a szabálykövetést és tekintélytiszteletet önmagában is értéknek tekinti.

Az új konzervativizmus hajnala

Bencsik Gábor képe

Ami bekövetkezett, egyáltalán nem szükségszerű. Nem is könnyen érthető, hogy miért történt. Mi vezetett oda, hogy az immár legalább két évszázados tradíciókra támaszkodó liberalizmus a huszadik század második felében, egyre halálosabbnak tűnő ölelésben, összefonódott a szocialista baloldalisággal – mi több, birtokba vette és bekebelezte. Hiszen eredetileg nem sok közük volt egymáshoz, néhány alaptételük pedig, például az államnak a gazdaságba való beavatkozásáról vallott nézetük, kifejezetten ellentétes.