Bencsik Gábor

A valódi életmentők

Három éve tart az európai migránskrízis. Balliberális véleményvezérek három éve alkalmazzák rá az úgynevezett fogalmi csúsztatás módszerét, amikor is úgy érvelnek, hogy a valóságot hamis színben feltüntetve, a szavakat hamis összefüggésben alkalmazva szereznek érvényt a nézeteiknek. Ennek jellegzetes példája a valóságot helyesen leíró, gyűjtőfogalomként használható „migráns” szó helyett kitartóan a „menekült” kifejezés használata.

Múlt-tolvajok

Régi politikai szabály, hogy akié a múlt, azé a jövő. Ezzel azonban van egy nagy baj: a múlt nem akar alkalmazkodni a politikai elvárásokhoz, makacsul ragaszkodik önmagához. Ilyenkor a politikus egyszerű trükkhöz folyamodik: számára előnyös múltat hazudik, abban bízva, hogy ha elég kitartóan és elég sokáig teszi, a múltat is birtokba veheti, legalább az emberek emlékezetében.

Oldalak