Bencsik Gábor

Angela Merkel árulása

Stanislaw Lec lengyel költő szellemes megállapítása szerint a XIX. században senki sem gondolta, hogy utána a XX. század következik. A jövő persze mindig bizonytalan, de a XIX. században, abban a bizonyos hosszúban, amely 1789. július 14-én kezdődött, és valamikor 1914 késő őszén ért véget, végképp készületlenek voltak az emberek arra, ami a rövid, 1990-ben véget érő XX. században rájuk zuhant. 1900-ból nézvést a történelem nagyjából véget ért (hányszor ismétlődő tévedés!), legföljebb némi csiszolgatás, tökéletesítés volt még hátra, de az sem különösebben lényeges.

Rabságban a lélek

A legtöbb ember jó szándékú, szabálykövető és tekintélytisztelő. Ha konszenzussal okosnak tartott emberek azt mondják neki, hogy egy tett vagy gondolat nem helyes, akkor azt elfogadja. A tanácsot nem azért nem veti erkölcsi elemzés alá, mert nem elég okos, hanem mert magát az elfogadást, a szabálykövetést és tekintélytiszteletet önmagában is értéknek tekinti.

Az új konzervativizmus hajnala

Ami bekövetkezett, egyáltalán nem szükségszerű. Nem is könnyen érthető, hogy miért történt. Mi vezetett oda, hogy az immár legalább két évszázados tradíciókra támaszkodó liberalizmus a huszadik század második felében, egyre halálosabbnak tűnő ölelésben, összefonódott a szocialista baloldalisággal – mi több, birtokba vette és bekebelezte. Hiszen eredetileg nem sok közük volt egymáshoz, néhány alaptételük pedig, például az államnak a gazdaságba való beavatkozásáról vallott nézetük, kifejezetten ellentétes.

Látszani

Miért van az, hogy mostanában mindenki a maga személyében látszani akar? Miért, hogy ez most már önmagában érték? Aki látszik, úgy érzi, sikeres – pusztán azáltal, hogy látszik. Aki pedig nem látszik, ezt kudarcként éli meg.

Oldalak