Gazdag István

Taharrus gamea

Kategória: 

Atrocitáspropagandáról akkor beszélünk, amikor főleg háborús időszakban egy adott ország kormányzati propagandája és sajtója minden ténybeli alapot nélkülöző, valójában meg nem történt szörnyűségek (atrocitások) elkövetésével, esetleg ilyenek kitervelésével és jövőbeli végrehajtásával vádolja meg egy másik ország vezetését, haderejét vagy akár egész népét abból a célból, hogy vele szemben ellenséges érzületet keltsen, saját hadereje harci szellemét felszítsa, polgári lakossága morálját fenntartsa, és az általa folytatott háború jogszerűségét és erkölcsösségét a világközvélemény előtt igazolja.

A nyugati kamuvalóság-show végkifejlete

Napjaink tömegemberét folyamatosan üzenetekkel bombázza a tömegmédia. Ez a médiatikus információáradat fokozatosan olyan szubjektív képzetet (a szó szoros értelmében vett kényszerképzetet) kelt benne a valóságról, amely valóságosabbnak tűnik neki, mint maga a tényleges (objektív) valóság. „A valóság átértelmezésében meghatározó szerepet játszik a virtualitás fogalma: virtualitás az, ami nem a valóság, de olyan, »mintha« az lenne.

Oldalak