Jelenlegi hely

Gazdag István

Európából Eurábia? 2.

Gazdag István képe

Most már csak az a kérdés, hogy vajon az általa javasolt „szakszolgáltatás” léte és igénybevétele szinkronban van-e az Evangélium szellemiségével? – tettük föl a kérdést az előző rész végén. A Koránéval, úgy tűnik, igen. Legalábbis az alapján, amit az „igaz” hitűek művelnek a karmaik közé került és általuk szabad prédának tekintett „nőstényekkel” Európában és másutt. Nem is beszélve az Iszlám Állam (IÁ) elméleti és gyakorlati iránymutatásáról. Az IÁ al-Furqan nevű médiarészlege például 2014. szeptember 21-én közzétett egy 42 perces hangüzenetet „A te Urad mindig éber” (Korán 89:14) címmel Abu Muhammad al-Adnani szóvivő tolmácsolásában, aki a nyugati kafiroknak címzett válogatott fenyegetések között kijelenti: „El fogjuk özönleni Rómátokat, összetörjük a kereszteteket és rabszolgává tesszük az asszonyaitokat Allah segítségével. Ez az ő ígérete, és nem fogja megszegni, amíg meg nem valósul. És ha mi nem hajtjuk végre, akkor a fiaink vagy az unokáink fogják, és el fogják adni a fiaitokat és az unokáitokat rabszolgának.”

Európából Eurábia? 1.

Gazdag István képe

Arra még nem volt példa a történelemben, hogy egy népet a saját vezetői akartak volna kiirtani vagy (Bertold Brechttől ihletetten) „lecserélni”. Európában most éppen ez történik. Bármennyire is durván hangzik, az európai etnomazochista „elitek” saját népeik kulturális és demográfiai megsemmisítésére törekednek. A korszak uralkodó ideológiájává emelt antirasszizmus cégére alatt valójában egy par excellence faji és rasszista célkitűzést követnek, amely nem más, mint az őshonos népességek fokozatosan eltüntetése Európából.

VatiLeaks

Gazdag István képe

A jelenlegi klérus csaknem egyhangúan azt prédikálja, hogy be kell fogadnunk az álmenekültek millióit, akiket a humanitárius siránkozás és a globalista stratégia ránk erőltet. Úgy tűnik azonban, hogy a mentális AIDS-ben szenvedő európaiak többségét hidegen hagyja a dolog, kivéve egy kisebbséget, amelyet gyorsan lenáciznak kedvenc médiumaink. A megélhetési altruizmus haszonlesői gúnyosan vigyoroghatnak a képünkbe.

Európába visszatérhet a vallásháborúk kora

Gazdag István képe

Egyesek ízléséhez képest Európa túlságosan egyszínű, túlságosan fehér, etnokulturálisan túlságosan monolit.

„Ez nem állatkert, itt emberek élnek”

Gazdag István képe

Ahogyan várható volt, itthon is folytatódik az ajvékolás az Európába özönlő harmadik világbeli bevándorlók „lepasszolását” célzó betelepítési kvótával kapcsolatos brüsszeli ötletet elutasító magyar álláspont miatt. A hazai etnomazochisták legutóbb a kormány tematikus honlapján (kvota.kormany.hu) olvasható egyik állításon akadtak fenn, miszerint Európa nagyvárosaiban már több mint 900 „no-go” zóna van, és az ezekben letelepedett bevándorlók nagy száma következtében „a befogadó társadalom írott vagy íratlan normái alig érvényesülnek”.