Gedai István

Trianoni utak

Nekünk, magyaroknak Trianon országunk kétharmadának elvesztését, több millió magyar honfitársunk idegen uralom alá kényszerítését jelenti. Tragédia! Ez tette, teszi lehetővé a formálisan elcsatolt területeken a magyar etnikum lassú (?) felszámolását. A magyar nyelvhasználat és más nemzeti jogok formális (de még inkább informális) korlátozása elsőként a szórványmagyarságot érinti, majd lassan a tömbmagyarság – előbb-utóbb szórvánnyá válva – is erre a sorsra juthat. Ugyan a nemzeti kormány (ha nemzeti kormány kezében van a kormányrúd) minden lehetőséget megragad a volt magyar területek magyar lakosainak magyarkénti megmaradására, de lássunk tisztán! Lássuk és elemezzük a Trianonhoz vezető út okait, hogy egy „újabb Trianont” elkerüljünk.