Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 32.

Szalay Károly képe

Horthy utókori megítélésének négy alaptípusa van. 1. A föltétlen, kritikátlan elismerés, magasztalás. Érdemeinek túlhangsúlyozása. Vagyis szinte bálványozó tisztelet. 2. A hülyönc buci-gyurik véleménye: a pipogya, véreskezű szellemileg alultáplált, az országot és a zsidóságot pusztulásba döntő „lovastengerész” megsemmisítő démonizálása. 3. Köztes véleményalkotó eljárás. Kecskeméti gyerekkorom várost járó ivóvízárusító két rivális vállalatának a nevét juttatja eszembe. Az egyik lajtos kocsira ezt írták: AZ SE, AZ SE, AMAZ SE, a másikra: EZ IS, AZ IS, AMAZ IS. 4. A tárgyilagos.

A sátánizált Horthy 31.

Szalay Károly képe

Ennek a hagyományos partizántevékenységnek mai, modern formájú változata, „továbbfejlesztése” a terrorizmus. Leszögezhetjük: az újvidéki megtorlásokat ez a partizántevékenység váltotta ki. Bajcsy-Zsilinszkyt azonban nem a partizánakciók érdekelték, hanem büntetésük mikéntje. Humánus Bajcsynk csak nekünk volt, más népnek nem. És az is példátlan, hogy katonai műveleteket civil bíráljon fölül. Mérhetetlenül fölháborította a lakosság ellen elkövetett atrocitás. Emiatt fordult először Szombathelyihez, majd Horthyhoz.

A sátánizált Horthy 30.

Szalay Károly képe

A Horthyt ért elmarasztalások egyik fő vádpontja: tudott róla, tehát bűnös. A tizenkilences atrocitásokról valóban tudhatott, de mint már megírtam, kezdetben nem volt tényleges katonai ereje megfékezésükre. Arról nem is szólva, hogy nem az ő katonái, hanem a tőle független szabadcsapatok követték el a kegyetlenségeket. Amelyek fehérben csak folytatódtak, amiket vörösben kezdtek el mások. Mégis le kell nyelnünk, hogy a lakosságban izzott a gyűlölet a bőrkabátos Lenin-fiúk ellen, s a bosszúhadjáratot az emberek nem kis részének a rokonszenve kísérte.

A sátánizált Horthy 29.

Szalay Károly képe

A korábban említett ide-oda vacillálások, tétovák és fejetlenség jól érzékeltetik, hogy Telekire micsoda őrült nagy szüksége lett volna Horthynak és az egész országnak. Máskülönben akik nem hittek a miniszterelnök öngyilkosságában és náci merényletre gyanakodtak, ezzel érveltek. Lehetetlennek tartották, hogy megfutamodott volna abból a csapdahelyzetből. A Rákosi-időkben ápolónő unokahúga baráti körömbe tartozott (vagy én tartoztam az övébe), de mint a politikus személyes ismerője, esküdött arra, hogy a nácik ölték meg nagybátyját.

„Nacionalista kútmérgezők”

Szalay Károly képe

Megszakítom a Horthy-sorozatot, mert most van éppen a hatvanadik évfordulója annak, hogy 1957 elején, a szabadságharc leverése után megindul a gyalázkodó gőzhenger, „a sajnálatos események” rágalmazása. Már nemcsak pártellenességről, hanem ellenforradalomról, csürhék grasszálásáról, antiszemitizmusról, horthysta tisztek gaztetteiről, fasiszta rémuralomról zengedeztek. Van némi hasonlóság a Horthy-rendszer 1946 után fokozódó és máig tartó egyre rosszabb színben föltüntetése és az 1956-os szabadságharc megítélésének, minősítésének romlása között.