Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 50.

Szalay Károly képe

Horthy meghamisítását leleplezni igyekvő sorozatom vége felé kényszerítő föladatomnak tartom kihangsúlyozni Horthy alapvető Hitler-ellenessége, vagyis a zsidókérdésben ütköző nézete mellett azt a magyar ellenállási mozgalomsorozatot, amely teljesen reménytelen történelmi környülállások között fontos alkotóeleme volt a korszaknak. És erősebb, mint a legtöbb európai országban. Horthy meghamisításának és a korabeli magyar valóság fekalizálásának ez a kulcsa.

A sátánizált Horthy 49.

Szalay Károly képe

Folytatva az előző írásomban megkezdett Szent-Györgyi történetet. Wisinger István több olyan szöveget is idéz, amely mind azt bizonyítja, hogy Horthy szemben állt a nácizmussal. Érthetővé válik az is, miért akartak a németek oly szorgalmasan iparkodva megszabadulni Kállay Miklóstól. Hiszen a náciellenes szervezkedés kulcsalakja volt Horthy mellett. Teleki halála után az első számú aktív és cselekvőképes politikus. A különböző visszaemlékezésekből tudjuk, Horthy beleegyezésével és sugalmazásával.

A sátánizált Horthy 48.

Szalay Károly képe

A történelemhamisítás, a hazudozás jól bevált eszköze az elhallgatás. Amiről nem veszünk tudomást, az nincs. A marxista filozófia szubjektív idealizmusnak nevezte, ellenfeleire fogta e bölcseleti irányzatot, holott a legszívesebben ő maga gyakorolta. A szörnyű őrület persze az, hogy még a huszonegyedik században is bevett gyakorlat minálunk, napjainkban is. Sok ember agya zugaiban megrekedt ez a bűzhödt gondolataljasság, mint valami fekáliamaradvány…

A sátánizált Horthy 47.

Szalay Károly képe

Ha időrendben vizsgáljuk meg a Horthyról és korszakáról írott véleményeket, azt tapasztaljuk, mentől távolabb kerülnek tárgyunktól, antól negatívabb, rosszabb színben tüntetik föl a kormányzót és az országot is. Az 1948–49-ben hatalomra jutott szovjet diktatúra önigazolást keresett. Ezért legyalázta elődeit, Horthyt és a magyarságot is. Ezzel akarta elfedni a Gulag, Recsk, a koncepciós perek, az embertelen államosítások, az Andrássy út 60. és a parasztkínzások, valamint a kitelepítések szörnyűségeit.

A sátánizált Horthy 46.

Szalay Károly képe

A sanda magyar történetírás sajátossága (vagy minek nevezzem), hogy a Baky-féle puccsot és leverését elhallgatja. Mert ha írna róla, beismerné, hogy az akkori Magyarország nem volt homogén, mint azt rosszhiszeműen láttatni szeretnék. A jó és a gonosz küzdelme zajlott, s az utóbbit egy őrületesen erős hitleri megszálló erő támogatta, a magyar ellenállást pedig senki.