Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 37.

Szalay Károly képe

Amit most megírok önöknek Horthyról, az maga az őrület. Ugyebár tudják, hogy utókora, vagyis kortársaink defetista, hangadó fütyürenc bucigyurijai és éjsötét tudatlanjai Horthyt és Magyarországát fasisztának minősítik, és ennek az első számú oka a zsidókérdés. A hitlerizmusnak már 1933 óta egyre kiszolgáltatottabb (gazdasági) áldozata volt Magyarország (a belső náciktól is mardosva), s különösen 1938. március 12-től, az Anschlusstól kezdve 1945-ig nemcsak mi, hanem egész Európa.

A sátánizált Horthy 36.

Szalay Károly képe

Az eddigiekből kiderülhetett, hogy a korszak legsúlyosabb problémái közé tartozott az európai zsidókérdés. Hitler rosszvoltából. A defetista ellenvetheti: mit jövök én itten Európával? Nem elég csak a magyart tárgyalni? Nem elég. Mert ha leszűkítve, elszigetelve vizsgáljuk a Horthy-korszak antiszemitizmusát, Horthy személyére súlyozva, téves eredményre jutunk. Einstein The Evolution of Physics című könyvében a mozgó lift példája tanulságos hasonlat a tudományos kutatás mibenlétéről.

Kvóta és Kasszandra

Szalay Károly képe

A trójai Priamosz király tragikus sorsú lányának, Cassandrának rémületes jóslatait megmosolyogták, de azok mégis beteljesültek. Mai kortárs Kasszandránk az olasz Oriana Fallaci (volt). Tizenöt éve megjósolta az Európát fenyegető iszlámveszélyt, de ahelyett, hogy hallgattak volna rá, őt üldözték, rasszizmussal, vallásellenességgel vádolták (a keresztényellenesek!), míg meg nem halt. És az álságos Európa süket és vak. Mint mindig.

A sátánizált Horthy 35.

Szalay Károly képe

Ha már megkezdtem Faragho népbírósági tanúvallomásának ismertetését, folytatom. Mondandójából kiderül: bátyja halála után ifj. Horthy Miklós vette át szerepét apja németektől való szabadulási kísérleteiben. A főcsendőr vele, pontosabban munkatársával, Szent-Iványival tartotta a kapcsolatot a kormányzóhoz. Fontos megemlítenem, hogy a sátánizálók, sőt még a csupán fanyalgók sem ismerik, vagy legalábbis nem említik Szent-Iványit, az ellenállásban betöltött szerepét, ezért eleve hamis képet adnak Horthyról és környezetéről.

A sátánizált Horthy 34.

Szalay Károly képe

Folytatva a korábbi történetet. Az apámat letartóztató Gerhard Ratke őrmestertől tudom: kivétel nélkül minden országban együttműködtek a helyi karhatalmak a zsidók elhurcolásában. A románok nem, mert ők önszorgalmúlag, német közreműködés nélkül zsidótlanítottak. Őket is szorongatta Trianon. Faragho Gábor azt is elmondta a népbírósági procedúra rendőrségi nyomozati szakaszában: Horthy mélységesen fölháborodott, amikor megtudta, hogy az „értékes zsidókat”, mint valami lábon járó árut, fejenként 2000 dollárért eladták Portugáliának.