Szalay Károly

Laza lelki tartást!

Ezt a lelkiállapotot (rögeszmém), amely azonos a higgadt nyugalommal, Karinthy Frigyes javasolta félig tréfásan, ám hajdanvolt fölszólítása mára vészjósló figyelmeztetésre morcosodott.

Mert kérem tisztelettel, a laza lelki tartás világméretű hiánycikk. Nem akarok globális feneket keríteni a kérdésnek, de a Hamlet-béli Poloniust idézve: „őrült, az való, s való, hogy kár, s kár, hogy való”, mert a nyugalom szűkében lévő világállapotnak mindannyian megisszuk a keserű levét.

Kényszerzubbonyt rájuk!

Hát ez aztán már maga a kész őrület! A fehér ember halálra ítélte önmagát, s azt, aki ki akarja húzni a nyakát a hurokból, le­gyalázzák. Én még ilyen gátlástalan hazudozó szöveghamisítókat nem láttam. Az ellenzék, aminek nem is az a baja, hogy ellenzék, az sem, hogy liberális, de még az sem, hogy kommunista, őrült gyűlölködése közben elvesztette a fejét sok, jólétébe belekottyant nyugati elvtársával egyetemben.

Somorja = Jelkép

Nemrég adták át a híveknek és a lakosoknak – vallásra való tekintet nélkül – Somorja, hajdan dunai kikötőváros Árpád-kori eredetű műemlék templomát, amely 1228-as alapokra épült 1450 körül. Nagy Lajos magyar királysága idején, a magyar birodalom fénykorában. Meglátszik ez a somorjai templomon is. Négyhajós, gótikus, korabeli freskókkal ékesített istenháza, ízig-vérig magyar múltat idéző műemlék. 1920 óta idegen kézben.

Intelem a múltból

Sienai Szent Katalin, azaz Caterina Benincasa jómódú kelmefestő család gyermeke. Hatévesen látta először Jézus Krisztust, s talán senki sincs az egyház szentjei között, aki annyiszor esett volna önkívületbe, mint ő, akinek annyiszor jelent meg Szűz Mária és maga Jézus Krisztus, mint őneki. De olyan is kevés akad, akiről annyi hiteles, tanúértékű följegyzés maradt volna, mint róla, mert tanítványok, kor- és szemtanúk, legfőképpen azonban két gyóntatója írta meg életrajzát, Tommasso della Fonte és Rai­mund atya.

Példabeszéd kommunistáknak

Turistáskodni csak úgy érdemes, ha az ember még itthon fölkészül útja látnivalóiból. Így voltam én Berethalommal, az erdélyi szász történelem hajdan fényes napokat megélt kicsiny városkájával. A magyar fülnek oly kedvesen hangzó Nagy-Küküllő partján, fantasztikusan szép hegyektől körül­ölelten. Hajdan német hagyományt őrző szép emeletes paloták a főtéren, s öt-hatszáz évet idéző földszintes házak az inkább nagyközség mint városka peremén – 1920 előtt.

Oldalak