Szalay Károly

Az ellenzék hiteltelensége

Már igazán szégyellem ismételgetni, hogy egy többpárti parlamenti demokráciában az ellenzéknek éppen olyan fontos a szerepe az országvezetésben, mint a kormányzó erőknek. Az ellenzék hatékonysága azonban, furamód nem föltétlenül számbeli létszámától függ, hanem a hitelességétől. A politikai hitelesség hasonlatos az „epikai hitelességhez”. A túlzás, ha bizonyos mértékben túlburjánzik, torzítássá válik, ez pedig hitelvesztéssé. Ahogyan a jó karikatúra is csak túloz, de ha torzít, már hiteltelen. A túlzás a valóságban fölfedezett hiba fölnagyítása.

Laza lelki tartást!

Nem ok nélkül idézem éppen most Karinthy Frigyes harmincas évekből származó fantasztikusan kifejező szóképét. Idézem, mert azt tapasztalom, hogy a magyar társadalom egésze, hajléktalanok, nyugdíjasok, állami alkalmazottak, versenyszférában jól keresők, orvosok, mérnökök, asszisztensek, tanárok és mindenki más, saját személyes bajától függetlenül is kínzó lelki feszültségben él. Persze hogy sok embernek megvan a maga személyes baja, ami joggal okozhat feszültséget. Munkanélküli, a svájci frank csapdájába szorult, súlyos beteg, nem sorolom.

Egy magyar Leonardo

Ordító közhely, hogy a magyar nem böcsüli saját értékeit. Még a magát hazafinak, nemzetinek tartó, giliszta mellét döngető szájtépönc sem. Nemcsak a ma már bátran szidott Rákosi- és Kádár-korszakban, hanem ma sem. Sőt az értékmentőket, érték föltárókat éppenséggel nemzeti oldalról érik bunyenkó támadások, sanda lejárató suttogások. De az sem sokkal szívderítőbb, ha merő tudatlanságból, félműveltségből, téveszméktől vezéreltetve elhallgatják a magyar nép világra szóló teljesítményeit.

Oldalak