Szalay Károly

A legszomorúbb barakk

A különféle statisztikai fölmérések, hangulat- és helyzetjelentések szerint hazánk a legrosszkedvűbb ország az Európai Unióban. Ahhoz képest, hogy hajdan mi voltunk a „legvidámabb barakk” a kommunizmusban, a megállapítás nem túl biztató. Minden általánosítástól óvakodnék, de általánosítás nélkül nincs véleményalkotás. A rossz közérzetet általában tényleges okok idézik elő egy-egy közösségben, de nagy szerepük van a búsongásgerjesztésben a médiumoknak, a hangadó figurancoknak és az egymással agyart csattogtató pártoknak. Főleg ez utóbbiak!

Erkölcshiány csődbe visz

Összeomlott az erkölcsi rend. Nincs olyan hónap, hét, nap, hogy napfényre ne kerülne sikkasztás, csalás, lopás. Évtizedek óta. Csak mostanában fölgyorsultak a lebukások. Az erkölcs: „fölépítmény” „absztrakt” fogalom. De a materialista filozófia azt nem értette meg, hogy hiánya tönkreteszi az „alapépítményt”, a kézzel fogható valóságot. Vagyis az „éteri”, „szellemi”, „elvont” is rendelkezik anyagira befolyásoló tulajdonsággal. Ezt nem kapisgálta a szocializmus, s nem tudja most a neoliberalizmus, azt hívén, a „piacgazdaság mindent automatikusan megold”.

Hisztérikus hápogdárok

Sehol a világon ily jól szórakozni nem lehet a politikusokon mint nálunk. Szocialistának meg neoliberálisnak, meg környezetvédőnek álcázott alakok meg „értelmiségi” holdudvaraik egymás után alakítják meg a Papagáj kabarét, a Chat-Noirt meg a Trocaderót, én pedig fuldoklok a röhögéstől. Mi történt? Amikor e sorokat írom, még nincs végeredmény a tapolcai időközi választásról. A Jobbik vezet, a Fidesz a második. Köztük a különbség 256. De még 500 szavazatot nem számláltak meg. Elvben tehát minden módosulhat, amit huszadrangú kérdésnek tartok.

Létünk kérdése

Sokféleképp lehet szeretni a hazát. Bumfordi bombasztikusan, hőzöngve, veszettül mellet döngetve, bortól, pálinkától plöttyedten, fehér asztalnál összehajolva és zokogva népünk keserű sorsán, föl­áldozva májunkat és eszünket a haza oltárán, de lehet értelmesen is. Hasznosan, értéket gyarapítva, hagyományt és múltunkat mentve – ahogyan azt Szíj Rezső hirdette egész életében. Talán úgy is mondhatnánk – a gyakorlatias hazaszeretet – a patriotizmus legmagasabb rendű formája.

Oldalak