Szalay Károly

A markotányos muter

Bicska Maxi pártjának katonai szakértője, Kurázsi anyó följelenti rendőreinket, mert Röszkénél provokálták a békés, üvegekkel és betondarabokkal játszadozó menekülteket. Addig provokálták, amíg áttörtek a pengekerítéseken, amit Mutter Kurázsi mindenkinél jobban tud, mert hiszen, hogy Karinthy paródiáját idézzem, a világháborús zsurnaliszták hazudozásáról, azt mondta: „Hercegnő, én ott voltam benne!”, tehát csak ő tudja, mi is történt a déli határon.

Egy szobor föltámadt

A hetvenes években Goriziában előadtam a magyar humorról egy európai konferencián. Ott ismerkedtem meg Ovidiu Drimba román művelődéstörténésszel, torinói vendégprofesszorral. Ha már kiszabadultam a „legvidámabb barakkból”, nem jöttem haza azonnal, hanem Velencébe látogattam. Ovidiu és francia felesége is velem tartott. Szerencsémre. Mert úgy ismerték a tengerre épült várost, mint a tenyerüket. 150 olyan műemlékről tudtak, amelyik rajta sincs a turistatérképeken. Első utunk a Scuola San Marcóhoz vezetett, ahol a világ egyik legjobb szobrászának a remekműve, Colleoni lovas szobra áll.

Halálosan megfáradtunk

Mondják az érző szívű és rapid kereszténnyé vált liberálisok (most mindenki keresztény! Mindennap bérmálkoznak), hogy az emigránsok néhány hét vagy hónap után elfáradtak, s emiatt ostromolták meg idegesen déli határainkat. Van fizikai és lelki fáradtság. Bennünket magyarokat 1920 óta könyörtelenül fárasztanak. Fizikailag is, pszichikailag is. Mint horgász a horogra kapott nagyhalat. A vörös terror epizód volt csak, de arra jó, hogy előítéleteket tápláljon belénk a baloldalisággal szemben. Trianon után az anyaföldjükön nemzettestvéreink szenvedései, szolgaként, jogvesztettként gyötrődnek.

Beintegrált Bettina

Híve vagyok az utcai tüntetésnek, ha a magyar közösséget, a jó ízlést nem sérti. Még akkor is, ha ellenzéki. Ez csak látszólagos ellentmondása húsz esztendeje tartó Szókimondómnak, mert e sorozatomat a konzervatív eszmék és következetesen a többpárti demokrácia híveként körmöltem. Ezért fontosnak tartom, hogy a hatalmat gyakorló párt kormányának mindenkor működjék hathatós ellenzéke, nehogy fusson vele a ló. E parlamenti szerephez tekintélyt parancsoló ellenzék szükségeltetne, de ilyen nincs.

Médiatörvény

A vásárló, vagyis a közönség érdekeit törvény védi. A globalista nagykapitalistákat, vagyis a televíziócsatornák működtetőit az EU védi. A kormány múltkorjában adót vetett ki rájuk, de a nemzetköziség közbeszólt, és a mérhetetlen pénzeket, amiket a magyar előfizetőktől zsebeltek be, nyúltak le, megint zavartalanul kivihetik az országból. Irgalmatlanul nagy extraprofitot. Mert az EU illetékes hülyönce nemcsak az uborka görbeségi fokára ügyel, hanem a gátlástalan intézményes rablást is védelmezi.

Oldalak