Szalay Károly

Rebellis kultúra

Nem szoktam külföldi megnyilatkozásokat pertraktálni, hagyom Szelesteyre ezt az alanc benyalást. Annál is inkább, mert az ő köre erről a cikkenetről mélyen hallgat. A Spiegel 19. számának címlapján Angela Merkel és két ficegenc pónemja, alatta hatalmas betűkkel: DER VERRAT vagyis az „árulás”, kisebbekkel: a „BND és a kormány a német érdekekkel szemben.” Az ordító címlapszöveget a 21–30.

A legszomorúbb barakk 2.

Folytatva előző írásom gondolatmenetét, Rókusfalvy professzor könyörtelenebb helyzetjelentést ad, mint a szo­ciál­ma­te­rialisták és a neoliberálisok együttvéve. Ő azonban helyesen ítéli meg múltunkat, ezért nem pesszimista. A kórföltárás után remediumot ír föl a magyar népnek, a társadalomnak, a kormánynak, a nemzet, az ország és a kormányzó hatalom gyógyulása biztos tudatában. És ez döntő különbség a kétféle, kétfelől jövő és kétirányú pesszimizmus között.

A legszomorúbb barakk

A különféle statisztikai fölmérések, hangulat- és helyzetjelentések szerint hazánk a legrosszkedvűbb ország az Európai Unióban. Ahhoz képest, hogy hajdan mi voltunk a „legvidámabb barakk” a kommunizmusban, a megállapítás nem túl biztató. Minden általánosítástól óvakodnék, de általánosítás nélkül nincs véleményalkotás. A rossz közérzetet általában tényleges okok idézik elő egy-egy közösségben, de nagy szerepük van a búsongásgerjesztésben a médiumoknak, a hangadó figurancoknak és az egymással agyart csattogtató pártoknak. Főleg ez utóbbiak!

Erkölcshiány csődbe visz

Összeomlott az erkölcsi rend. Nincs olyan hónap, hét, nap, hogy napfényre ne kerülne sikkasztás, csalás, lopás. Évtizedek óta. Csak mostanában fölgyorsultak a lebukások. Az erkölcs: „fölépítmény” „absztrakt” fogalom. De a materialista filozófia azt nem értette meg, hogy hiánya tönkreteszi az „alapépítményt”, a kézzel fogható valóságot. Vagyis az „éteri”, „szellemi”, „elvont” is rendelkezik anyagira befolyásoló tulajdonsággal. Ezt nem kapisgálta a szocializmus, s nem tudja most a neoliberalizmus, azt hívén, a „piacgazdaság mindent automatikusan megold”.

Oldalak