Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 33.

Szalay Károly képe

Egyre több és jobb könyv, tanulmány jelenik meg Horthyról, de még mindig reménytelenül sok ismeretlen vagy félremagyarázott elem övezi alakját. Értékes és arcvonást árnyaló adatok fűződnek a Faragho Gábor-történetekhez. Azért kell ezt megjegyeznem, mert az egyik máskülönben jó, Horthyról szóló munka Faraghót negatív felhanggal emlegeti. Amiben lehet igazság, mert ama korban (de soha) nincs hiba nélküli cselekedet és makulátlan ember.

A sátánizált Horthy 32.

Szalay Károly képe

Horthy utókori megítélésének négy alaptípusa van. 1. A föltétlen, kritikátlan elismerés, magasztalás. Érdemeinek túlhangsúlyozása. Vagyis szinte bálványozó tisztelet. 2. A hülyönc buci-gyurik véleménye: a pipogya, véreskezű szellemileg alultáplált, az országot és a zsidóságot pusztulásba döntő „lovastengerész” megsemmisítő démonizálása. 3. Köztes véleményalkotó eljárás. Kecskeméti gyerekkorom várost járó ivóvízárusító két rivális vállalatának a nevét juttatja eszembe. Az egyik lajtos kocsira ezt írták: AZ SE, AZ SE, AMAZ SE, a másikra: EZ IS, AZ IS, AMAZ IS. 4. A tárgyilagos.

A sátánizált Horthy 31.

Szalay Károly képe

Ennek a hagyományos partizántevékenységnek mai, modern formájú változata, „továbbfejlesztése” a terrorizmus. Leszögezhetjük: az újvidéki megtorlásokat ez a partizántevékenység váltotta ki. Bajcsy-Zsilinszkyt azonban nem a partizánakciók érdekelték, hanem büntetésük mikéntje. Humánus Bajcsynk csak nekünk volt, más népnek nem. És az is példátlan, hogy katonai műveleteket civil bíráljon fölül. Mérhetetlenül fölháborította a lakosság ellen elkövetett atrocitás. Emiatt fordult először Szombathelyihez, majd Horthyhoz.

A sátánizált Horthy 30.

Szalay Károly képe

A Horthyt ért elmarasztalások egyik fő vádpontja: tudott róla, tehát bűnös. A tizenkilences atrocitásokról valóban tudhatott, de mint már megírtam, kezdetben nem volt tényleges katonai ereje megfékezésükre. Arról nem is szólva, hogy nem az ő katonái, hanem a tőle független szabadcsapatok követték el a kegyetlenségeket. Amelyek fehérben csak folytatódtak, amiket vörösben kezdtek el mások. Mégis le kell nyelnünk, hogy a lakosságban izzott a gyűlölet a bőrkabátos Lenin-fiúk ellen, s a bosszúhadjáratot az emberek nem kis részének a rokonszenve kísérte.

A sátánizált Horthy 29.

Szalay Károly képe

A korábban említett ide-oda vacillálások, tétovák és fejetlenség jól érzékeltetik, hogy Telekire micsoda őrült nagy szüksége lett volna Horthynak és az egész országnak. Máskülönben akik nem hittek a miniszterelnök öngyilkosságában és náci merényletre gyanakodtak, ezzel érveltek. Lehetetlennek tartották, hogy megfutamodott volna abból a csapdahelyzetből. A Rákosi-időkben ápolónő unokahúga baráti körömbe tartozott (vagy én tartoztam az övébe), de mint a politikus személyes ismerője, esküdött arra, hogy a nácik ölték meg nagybátyját.