Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 26.

Szalay Károly képe

Összegezve és értékelve az eddigieket, a nyomaték kedvéért ismételek. Tehát azok az utódállamok, amelyeket – a mi kontónkra – azért férceltek össze Trianonban, hogy a németeket hátba karolva fékezzék támadó kedvüket, bizony behódoltak, sőt, Magyarországot is behódolásra kényszerítették. Aminek azonban Horthy lépcsőzetesen, az 1944-es megszállásig ellent tudott állni. Ez tény, és minden más hazugság. Egyfelől revízióval hitegették az összes monarchiabeli maradék-országot, másfelől ugyanezzel fenyegették is őket. A nácizmus atyja, Lagarde szerint a „fölösleges népeket.”

A sátánizált Horthy 25.

Szalay Károly képe

A lengyelek átadják ugyan Danzigot (Gdanskot) a náciknak, de azt nem engedik, hogy országukon területen kívüliséget élvező korridort vezessenek. (Mellesleg Spanyolországban győz Franco.) A litvániai Nyeman-vidéket elfoglalja a német. Lengyelország tehát harapófogóba szorul. Annál is inkább, mert a nácik és a szovjetek máris osztozkodnak a lengyel koncon. Olaszország a Balkánon próbálkozik. A fél kontinens Hitler lába előtt hever, amikor a szovjetek még csak javasolnak angol–francia szövetséget a nácik ellen.

A sátánizált Horthy 24.

Szalay Károly képe

A történelem hitelességre törekvő megismerése sok szempontú, összefüggéseket föltáró elemzést igényel. Ez az a sok szempontú vizsgálat, amit a Horthyt és a magyarságot dehonesztálók sohasem cselekednek meg. Nézzük a háború kezdeteit.

A sátánizált Horthy 23.

Szalay Károly képe

Hóman tehát, kiszakadva a „középutas” Horthy–Klebelsberg–Bethlen-féle konzervativizmusból, jobbra, sőt náci irányba torzult. A német invázió azonban kijózanította és tiltakozott a megszállás ellen. Mégpedig a teljhatalmú megbízottnál, Veesenmayernél. Visszautasítja a neki fölkínált miniszteri tárcát. És míg korábban Telekitől, majd Kállaytól is „határozottabb jobboldali politikát és a zsidó kérdés radikálisabb megoldását” követelte, a megszállástól megdöbbenve és önkritikusan, ismert zsidó tudósok, művészek mentesítését intézi el.

A sátánizált Horthy 22.

Szalay Károly képe

Minden hatásos politikai mozgalomnak van ideológiája. Megvolt ez a „szellemi” iránytű a kommunizmusnak, a nácizmusnak és a fasizmusnak is. A kommunisták eltorzították filozófusaik tanait és ebbe buktak bele. A rasszista nácizmus viszont végrehajtotta elődei (Lagarde) elképzeléseit és ez okozta vesztét. A Mussolini-féle fasizmus föladta elveit, a nácizmushoz igazodott, s vele zuhant a csődbe. A modern kori tőkés rendszer hangoztatott filozófiája a globálliberalizmus, s már részleges megvalósításától is recseg-ropog az eresztéke.