Szalay Károly

Rebellisek

Elmerengve a választások előtti hajrában, oly értetlenül szemlélem az ellenzéket, mint egy idegen bolygóról ideszakadt űrlény. Holott az ellenzéki politikusok az idegenek, távolról ideszakadt űrszakik, és nem én. Mert zűrzavaros, kaotikus, kapkodó, izzadságszagú tevékenységük erről árulkodik. Inuk szakadta előbb tragikusba, majd komikusba vált át. Nem lehet őket komolyan venni. Itt van mindjárt ez a Juhász Péter. Mint egy szakállas csecsemő óbégat és gyermeteg játékokat űz. És azt hiszi, hogy ez a választási küzdelem. Az óvodában legföljebb.

A kereszt

Őrület! Nyugat-Európa megtagadni iparkodik a keresztet, az európaiság, vagyis a kereszténység, azaz a legfejlettebb vallás jelképét. Egyesek korábban ki akarták irtani az olasz iskolák tantermeiből a keresztet, és a smúzoló franciák száműzni óhajtják II. János Pál pápa emlékművéről.

Karácsony után

Azt regélik Napóleonról, hogy egyszerre kilenc levelet tudott diktálni. Tehát kilenc felé tudott figyelni, sőt kilenc témát tudott egyszerre a fejében tartani. Sajnos rólam ez nem mondható el. Maximum másfél felé tudok összpontosítani. Ezért bocsájtom előre ezt a sületlenséget, mert tévedhetek a következőkben. Rádiót és tévét figyelve, mindent elmondtak a karácsonyról, csak a lényegét alig. Vagyis elenyészően kevésszer. Azt, hogy KARÁCSONY A SZERETET ÜNNEPE. Mondtak mindenfélét az erre hivatottak, a „profik”, vagyis a papok, a prédikátorok. De a szeretet szó alig hangzott el.

Szamárságok III.

Sulykolom: a történelem ismerete alapföltétele a mindenkori épeszű viselkedésnek. Főleg a politizálásnak. Ismétlem: a ma igaz magyarjának legfőbb fájdalma Trianon. Tudat alatt ez határozza meg a magyarság mibenlétét. Napi politikáját is. A kezdetben liberális Fidesz ezt a tényt még idejében fölismerte, s noha az Antall-kormány idején még kivonult a parlamentből Trianon említésére, hamarosan azonosult a nemzet színe-javának érzésvilágával, rögvest megkapta a maga hátországát, és mindmáig ezzel vezetőszerepet nyert a magyar politikában. Ismerjük be.

Változatok Horthyra és korára

Évszázadoknak kell elmúlnia ahhoz, hogy egy történelmi alakról, egy korszakról kialakult értékelés viszonylag nyugvó állapotba jusson, s közelítsen a tényszerű valósághoz. Politikai vagy vallási, felekezeti elfogultság, előre megfontolt történelemhamisítás deformálhatja a képet, netán egyéb hitványság érdekében. Nem feledve a szólást: a történetírás a politika szolgálója, meg kell jegyeznem, hogy kevés Horthyhoz és korához hasonlítható téma van, ami ennyire megosztja a (félrevezetett) közvéleményt. Egymásnak ellentmondó okokból.

Oldalak