Jelenlegi hely

Szalay Károly

Európaiság = Kereszténység 4.

Szalay Károly képe

A keresztény szellemiség legfőbb ereje nyitottságában rejlik. Ez a nyitottság (megelőlegezve) jellemezte az egyiptomi fáraók ptolemaioszi dinasztiáit, lévén makedón, vagyis európai (görög-latin). Támogatta a zsidó diaszpóra zsidóságában megmaradását, szorgalmazván az ószövetség görögre fordítását. Vagyis, a már elhellénesedett zsidóság saját vallásában megmaradását. Őrületesen nagy formátumú államvezetés ez, hiszen a más értékekre való nyitottságot ama időkben egyedül a görög (és a latin) kultúra képviselte.

Európaiság = Kereszténység 2.

Szalay Károly képe

Mindenki tudja: a nagy világvallások keletiek. Köztük akad olyan, amelyik el sem hagyta szülőföldjét (a sintoizmus például), s van olyan, amelynek változatai úgyszintén megmaradtak származásuk körleteiben, s akkor is keletiek maradtak, ha eltávolodtak kialakulásuk földrajzi helyétől.

Európaiság = Kereszténység 3.

Szalay Károly képe

Folytatva az előző írásomban megkezdett gondolatsort. A kereszténység egyetemessé, vagyis európaivá válását Pál apostol indította meg a Krisztus utáni első század ötvenes éveiben. Amelyhez a görög nyelv közhasználata, közismertsége szükségeltetett. Nem volt ez olyan rémületesen nehéz dolog, mert a Nagy Sándor által meghódított területeken fokról fokra a görög nyelv lett az általános. Mégpedig a művelt társadalmi rétegek körében elsősorban, de a kereskedelem és az országok közti érintkezés nyelve is ez lett.

Európaiság = Kereszténység 1.

Szalay Károly képe

Látszatra múlt, történelem amiről írok ebben a rövid sorozatban. Valójában a legaktuálisabb, legvéresebb mai valóság. Ott kezdődik a történet, hogy amikor összeeszkábálták az „európai alkotmányt”, a baloldali többség, a szociáldemokraták, a liberálisok, a zöldek kivetették a tervezetből a keresztény gyökerekre tett utalást. Ami már eleve „gyökerében” tévedés volt, mert Európa nem gyökereiben (volt?) keresztény, hanem lényegében, kvintesszenciájában, s az még ma is. Fájdalom nekik, de ez a tény.

A sátánizált Horthy 52.

Szalay Károly képe

Illett volna befejezésül összefoglalnom az előző ötvenegy írás mondandóját. Értelmét azonban nem láttam, mert amit röviden össze lehet sűríteni, azt fölösleges nagy lélegzettel megírni. Befejezésül viszont ismét megidézem az elhallgatott Hőgye Mihály koronatanú Utolsó csatlós? című munkáját.