Jelenlegi hely

Szalay Károly

„Nacionalista kútmérgezők”

Szalay Károly képe

Megszakítom a Horthy-sorozatot, mert most van éppen a hatvanadik évfordulója annak, hogy 1957 elején, a szabadságharc leverése után megindul a gyalázkodó gőzhenger, „a sajnálatos események” rágalmazása. Már nemcsak pártellenességről, hanem ellenforradalomról, csürhék grasszálásáról, antiszemitizmusról, horthysta tisztek gaztetteiről, fasiszta rémuralomról zengedeztek. Van némi hasonlóság a Horthy-rendszer 1946 után fokozódó és máig tartó egyre rosszabb színben föltüntetése és az 1956-os szabadságharc megítélésének, minősítésének romlása között.

A sátánizált Horthy 28.

Szalay Károly képe

Megismétlem: Párizs és London teljes közönnyel viseltetett Kelet- és Közép-Európa sorsa iránt. Hiába kísérletezett az anglomán Horthy a briteknél, közöny, visszautasítás, legföljebb fenyegetőzés volt a válasz. Az amerikai ügyekben legautentikusabb Gosztonyi Péter szerint az USA sem mutatott semminémű hajlamot Horthy és Teleki Hitler-ellenes politikájának támogatására. Olaszország maradt az egyetlen egérfutamnyi remény. De csak addig, amíg Teleki nem kötötte meg 1940.

A sátánizált Horthy 27.

Szalay Károly képe

Az Anschluss. Ausztria bekebelezése után a magyar diplomácia legfőbb törekvése a náci megszállás mindenáron való elkerülése. Ez az a realitás, amit a mai, Horthy ellen fenekedő vakszamarak nem vesznek figyelembe. A második kínzó gond az abszolúte embertelen trianoni békeszerződés revíziója. Ami Hitler kezébe példátlan adukártyát adott: hiszen a szlovákokat, a cseheket, a románokat, a szerbeket és a magyarokat is egyaránt kecsegteti és fenyegeti a „megoldással”.

A sátánizált Horthy 26.

Szalay Károly képe

Összegezve és értékelve az eddigieket, a nyomaték kedvéért ismételek. Tehát azok az utódállamok, amelyeket – a mi kontónkra – azért férceltek össze Trianonban, hogy a németeket hátba karolva fékezzék támadó kedvüket, bizony behódoltak, sőt, Magyarországot is behódolásra kényszerítették. Aminek azonban Horthy lépcsőzetesen, az 1944-es megszállásig ellent tudott állni. Ez tény, és minden más hazugság. Egyfelől revízióval hitegették az összes monarchiabeli maradék-országot, másfelől ugyanezzel fenyegették is őket. A nácizmus atyja, Lagarde szerint a „fölösleges népeket.”

A sátánizált Horthy 25.

Szalay Károly képe

A lengyelek átadják ugyan Danzigot (Gdanskot) a náciknak, de azt nem engedik, hogy országukon területen kívüliséget élvező korridort vezessenek. (Mellesleg Spanyolországban győz Franco.) A litvániai Nyeman-vidéket elfoglalja a német. Lengyelország tehát harapófogóba szorul. Annál is inkább, mert a nácik és a szovjetek máris osztozkodnak a lengyel koncon. Olaszország a Balkánon próbálkozik. A fél kontinens Hitler lába előtt hever, amikor a szovjetek még csak javasolnak angol–francia szövetséget a nácik ellen.