Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 43.

Szalay Károly képe

Korábban jeleztem: ahelyett, hogy árnyaltabbá válna Horthy minősítése, egyre jobban romlik és gonosszá démonizálódik. A tényeket meghazudtolva. Ennek pedig alantas, aktuálpolitikai okai vannak. Pöccseteg mai érdekcsoportocskák – nem bírálva-elemezve – csak besározzák nemcsak Horthy, hanem az egész magyar nép böcsületét. Kiszakítva a történéseket a nemzetközi összefüggésekből. Az irodalomtörténetben ezt úgy mondják: a szövegkörnyezetből. Azaz egy szót vagy egy mondatot hermetikusan elszigetelnek a vele összefüggő mondatoktól.

A sátánizált Horthy 42.

Szalay Károly képe

Jogos kérdés: a magyarok minden híresztelés ellenére ennyivel különbek lettek volna a környező népeknél, mint azt az előző cikkem sugallhatná, sőt a franciáknál is? Megint a Ránki-féle kényszerpálya-elméletre hivatkozom. A franciáknál a kényszerítő kockázat az volt, ha nem „oldják meg a zsidókérdést”, a németek megszállják egész Franciaországot. A Monarchia morzsalékainak a kényszerpályáját pedig Trianon szolgáltatta. Hiszen Hitler ezzel zsarolta a Kárpát-medence és közvetlen környezete országait.

A sátánizált Horthy 41.

Szalay Károly képe

Folytatva korábban megkezdett „szöveg­elemzésemet”, két benne rejtőző árulkodó tényre hívom föl a figyelmet. Az egyik: Hitler menet közben megváltoztatta szándékát: a zsidókérdés végleges megoldását még a háború előtt be akarta fejezni! És kitelepítés helyett népirtással! A második: ha a háború vége előtt meg akarta „szabadítani Európát a zsidóságtól”, akkor már 1943-ban sem volt biztos a győzelemben. Amiből az következik, hogy olyan őrülten gyűlölte a zsidókat, hogy elpusztításuk majdhogynem fontosabb volt számára mindennél.

A sátánizált Horthy 40.

Szalay Károly képe

1939-től elképesztő gyorsasággal változnak az európai események, amelyek következményeként Horthy lába alól kicsúszik a talaj, és egyre kiszolgáltatottabbá válik. Ez, kérem szépen, szomorú tény, ami ellen egyet tehetett volna: lemond. A maga érdekében. Ez az „utánam a vízözön” gesztus azonban, mint már említettem, szélsőjobboldali hatalomszerzéssel s a nácik azonnali totális rémuralmával járt volna.

A sátánizált Horthy 39.

Szalay Károly képe

Horthy sátánizálásának egyik alantas eszköze volt a valódi, véreskezű, zsidótlanítást végrehajtók szerepének kicsinyítése, s ezáltal bűneik Horthyra kenése. Már megírtam az Ungváry–Karsai kettős beszélgetését a tévében, amely diskurzusban Szálasit maszatolták szebbre, csak azért, hogy Horthy sötétebb színben tűnjék föl. A másik fondorlatos eljárás az elhallgatás. Szörnyű, de tény: a valódi gyilkosok felelősségének csökkentése célzatosan – Horthy kárára. Ennek az eljárásnak ordító változata Baky és Endre László szerepének eljelentéktelenítése.