Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 38.

Szalay Károly képe

Folytatva korábbi cikkem idézetét: „Egyidejűleg Hitlerrel, Ribbentrop külügyminiszter (…) rámutatott arra, hogy most már úgyszólván minden európai állam csatlakozott a német akcióhoz, [Svájc és Svédország kivételével. Sz. K.] (…) s hogy ma már éppen csak Magyarország az, amely a zsidókérdés gyökeres megoldása elől elzárkózik.”

Migráció Nobel-díj-nézetből

Szalay Károly képe

Kertész Imre utolsó könyvében, a Végső kocsmában arról panaszkodik, hogy alig olvasnak az emberek. Hozzátenném, ha olvasnak is, rosszul, s fölületesen ítélkeznek. És őrületesen félremagyaráznak mindent és mindenkit. És ami a legtébolyítóbb: olvasásismeret nélkül is ex katedra véleményt mondanak. Egy szövegről 10-15 sor olvastán meg lehet állapítani, hogy dilettáns vagy vérbeli író. De azt nem, hogy milyen maga a mű egésze, és még kevésbé azt: miről szól. Szokás manapság úgy mondani ítéletet íróról, költőről, hogy azt sem tudják, egyáltalán jelent-e meg műve?

A sátánizált Horthy 37.

Szalay Károly képe

Amit most megírok önöknek Horthyról, az maga az őrület. Ugyebár tudják, hogy utókora, vagyis kortársaink defetista, hangadó fütyürenc bucigyurijai és éjsötét tudatlanjai Horthyt és Magyarországát fasisztának minősítik, és ennek az első számú oka a zsidókérdés. A hitlerizmusnak már 1933 óta egyre kiszolgáltatottabb (gazdasági) áldozata volt Magyarország (a belső náciktól is mardosva), s különösen 1938. március 12-től, az Anschlusstól kezdve 1945-ig nemcsak mi, hanem egész Európa.

A sátánizált Horthy 36.

Szalay Károly képe

Az eddigiekből kiderülhetett, hogy a korszak legsúlyosabb problémái közé tartozott az európai zsidókérdés. Hitler rosszvoltából. A defetista ellenvetheti: mit jövök én itten Európával? Nem elég csak a magyart tárgyalni? Nem elég. Mert ha leszűkítve, elszigetelve vizsgáljuk a Horthy-korszak antiszemitizmusát, Horthy személyére súlyozva, téves eredményre jutunk. Einstein The Evolution of Physics című könyvében a mozgó lift példája tanulságos hasonlat a tudományos kutatás mibenlétéről.

Kvóta és Kasszandra

Szalay Károly képe

A trójai Priamosz király tragikus sorsú lányának, Cassandrának rémületes jóslatait megmosolyogták, de azok mégis beteljesültek. Mai kortárs Kasszandránk az olasz Oriana Fallaci (volt). Tizenöt éve megjósolta az Európát fenyegető iszlámveszélyt, de ahelyett, hogy hallgattak volna rá, őt üldözték, rasszizmussal, vallásellenességgel vádolták (a keresztényellenesek!), míg meg nem halt. És az álságos Európa süket és vak. Mint mindig.