Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy

Szalay Károly képe

Sokan észrevették, hogy Horthy megítélése halála után ötven esztendővel is még egyre romlik, gonoszodik? Aktuálpolitikai sunyiságból ragozzák tévedéseiket, ezért én is kénytelen vagyok önmagam megismételni. Ferenc József szárnya alól sikeres tengerész hadvezér, akit angol hadiiskolákban tanítanak „ellenség” létére. Példát mutató háborús hős, rettenthetetlen hadfi, akit egy 1918 körüli angol diplomáciai jelentés még így véleményezett: „Horthy a korszak erős embere, nem nevezhető semmiképpen sem túlzott nacionalistának”.

Tényleg nem értem

Szalay Károly képe

Némelyek szerint a kelleténél hosszabb pályafutásom alatt sok probléma akadt velem, de nyolcvankét évvel ezelőtt megkezdett első elemista korom óta a fölfogóképességemmel nem volt baj. Lekopogom. Még a húrelméletet, meg a sötét lyukakat is fölfogtam, igaz, ezeket tizenhárom éves unokám magyarázta meg nekem. Most viszont – hála a baloldali és liberális magyar politikusok és a médiaokosok vélekedésének – szellemem szárnyalása lehanyatlott. Mert nem értem az ő demokráciafölfogásukat.

Műszakiak vesszőfutása 5.

Szalay Károly képe

Folytatva az előzőket, a Kádár-korszak sem volt homogén. A szörnyű 56 utáni terrort valamiféle konszolidáció követte, s kísérletek sora a gazdasági élet rendbetételére, amibe Moszkva mindig beletenyerelt. A kezdetben áldatlan téeszesítés, az állami gazdaságok összeboronálása a nyolcvanas évek végére – hála a magyar innováció képességeinek – fölvirágzott. Ezt azonban a rendszerváltozás – hamis liberális okoskodással – szétzúzta. De iszonyatos volt a pusztítás az Antall-kormány idején az iparban is.

Műszakiak vesszőfutása 4.

Szalay Károly képe

A világháború még nem, de a trianoni békediktátum megviselte a magyar műszaki szakmát. A népes technikusgárda, amely villamosította Észak-Amerikát, elenyészett. A pénzigényes kísérletekre épülő kutatások zseniális tudósai külföldre kényszerültek. Az elszakított területekről az anyaországba (helytelen szóhasználattal) az egész Kárpát-medencében menekültek százezrek a megszállók elől. Nemhogy új munkahelyük, kutató-kísérletező lehetőségük lett volna, de otthonuk sem volt, évekig vagonokban laktak pályaudvarok mellékvágányain.

Műszakiak vesszőfutása 3.

Szalay Károly képe

Nem a ’67-es kiegyezésről szólok, de említése nélkül a magyar műszaki kultúra és a nemzeti ipar páratlan föllendüléséről nem beszélhetünk. Kétségtelen, akárcsak másutt is, ez a korszak sem volt hibák nélküli, de a helyes történelmi gondolkodás nem hagyhatja figyelmen kívül: 1. az ok és az okozat összefüggéseit, 2. a környülállásokat, 3. az előzményeket, 4. és nem utolsósorban a kényszerítő hatásokat, a kényszerpályákat.