Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 24.

Szalay Károly képe

A történelem hitelességre törekvő megismerése sok szempontú, összefüggéseket föltáró elemzést igényel. Ez az a sok szempontú vizsgálat, amit a Horthyt és a magyarságot dehonesztálók sohasem cselekednek meg. Nézzük a háború kezdeteit.

A sátánizált Horthy 23.

Szalay Károly képe

Hóman tehát, kiszakadva a „középutas” Horthy–Klebelsberg–Bethlen-féle konzervativizmusból, jobbra, sőt náci irányba torzult. A német invázió azonban kijózanította és tiltakozott a megszállás ellen. Mégpedig a teljhatalmú megbízottnál, Veesenmayernél. Visszautasítja a neki fölkínált miniszteri tárcát. És míg korábban Telekitől, majd Kállaytól is „határozottabb jobboldali politikát és a zsidó kérdés radikálisabb megoldását” követelte, a megszállástól megdöbbenve és önkritikusan, ismert zsidó tudósok, művészek mentesítését intézi el.

A sátánizált Horthy 22.

Szalay Károly képe

Minden hatásos politikai mozgalomnak van ideológiája. Megvolt ez a „szellemi” iránytű a kommunizmusnak, a nácizmusnak és a fasizmusnak is. A kommunisták eltorzították filozófusaik tanait és ebbe buktak bele. A rasszista nácizmus viszont végrehajtotta elődei (Lagarde) elképzeléseit és ez okozta vesztét. A Mussolini-féle fasizmus föladta elveit, a nácizmushoz igazodott, s vele zuhant a csődbe. A modern kori tőkés rendszer hangoztatott filozófiája a globálliberalizmus, s már részleges megvalósításától is recseg-ropog az eresztéke.

A sátánizált Horthy 21.

Szalay Károly képe

„Kizökkent az idő: – ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt” – mondja Hamlet dán királyfi Shakespeare szívszorítóan szép tragédiájában. De nincs az a Hamlet, aki győzné az időt helyretolni, amit defetistáink zökkentenek ki rendre kicsiny hazánkban. Most Karsai László zökkentett egyet az időn, akaratlanul fölmagasztalva a tömeggyilkos Szálasi Ferencet. Hogyan? Tudjuk, minden viszonyítás kérdése. Ő is viszonyított: azt mondta, Horthy rosszabb volt mint Szálasi és Sztójay. Aminek a szinonimája: a nyilas „Nemzetvezető” jobb volt.

A sátánizált Horthy 20.

Szalay Károly képe

Ugorjunk vissza három évet az időben. 1935. augusztus 4-én Karinthy Frigyes, a gyökeréig magyarrá asszimilálódott, s Trianon fájdalmát mélységesen megélt író „Őszibarack konzerv” című pamfletjében hitet tett a konzervativizmus mellett. 2016-ban Glatz Ferenc „Konzervatív reform” című kiemelkedően jó, 900 oldalas könyvében ezt írja: „az 1920-1945 közötti un. Horthy rendszer európai összehasonlításban, az európai KONZERVATÍV rendszerek [kiem. Sz. K.] közé tartozott…” Ellentmondva szellemi életünkben még ma is rohasztó Buci Gyuriknak. Az ő „fasiszta-rendszer” minősítésük tagadása.