Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 16.

Szalay Károly képe

A defetista történetírás fő hibája a homo­ge­nizálás. Egyneműsíti nemcsak a történéseket, az alakokat, hanem alantas érdekből meg is hamisítja a múltat. A kommunisták azért tüntették föl sátáninak Horthyt és korát, hogy rémtetteiket igazolják. Szűk perspektívából nem értették meg, elhallgatták, hogy a kormányzó végveszélybe döntött csonka országot támasztott föl tetszhalálából, mindvégig kettős szorításban. Külső náci és belső nyilas ellenzékbe csapdázva. És Trianon miatt az egész lakosság érzelmeitől függve, kényszerhelyzetben.

A sátánizált Horthy 15.

Szalay Károly képe

Horthy személyének háborús bűnössé sunyákolása az 1945–1946-os népbírósági tárgyalásokon elkezdődött. Marosán György a tanulatlan népügyészféleség, mozgalmi becenevén Buci Gyuri, fölfokozva a 19-es kommün gyűlöletét, Grassyval, Zöldivel, az újvidéki tömeggyilkosokkal és Sztójay (Stojakovics) Dömével a vészkorszak miniszterelnökével, a sárga csillag viselésének bevezetőjével, amit addig egyedül a magyarok tagadtak meg Európában. És ő deportáltatta a vidéki zsidóságot.

A sátánizált Horthy 14.

Szalay Károly képe

A tények vártnál kedvezőbb fölmérésének hatására az angol diplomata-történész lelkesen méltatta a kormányzót. Hasonlóképpen azokhoz, akiket emiatt elmarasztalt. Aligha azért, mert személyesen is ismerte. Hiszen én is ismerek személyesen mai közszereplőket, de isten óvja őket attól, hogy értékeljem figurancukat.

A sátánizált Horthy 13.

Szalay Károly képe

Hála Kovács István zongoraművész és villány-jakabfalvi borász barátom vendégszeretetének, csudás mediterrán kertjéről nem is szólva, újult erővel és új szempontok szerint folytatom parttalannak tűnő, Horthy-témájú pamfletsorozatomat. Szélsőséges nézetek közt szlalomozva, rokonszenvre, de hitelességre áhítozó megközelítésben. Közülük szinte könyvismertetésszerűen elemzem C. A. Macartney vaskos művét, amely Magyarország voltaképpeni „Horthy-korszakbeli” történetét taglalja.

A sátánizált Horthy 12.

Szalay Károly képe

Az utókor kiemelten foglalkozik a jellemével. Mi a jellem? Az Értelmező Szótár szerint: „erkölcsi kérdésekben tanúsított (…) állandó magatartás (…) lelki alkatának sajátos természete (…) amely viselkedését, erkölcsi magatartását meghatározza.”