Szalay Károly

A kereszt

Őrület! Nyugat-Európa megtagadni iparkodik a keresztet, az európaiság, vagyis a kereszténység, azaz a legfejlettebb vallás jelképét. Egyesek korábban ki akarták irtani az olasz iskolák tantermeiből a keresztet, és a smúzoló franciák száműzni óhajtják II. János Pál pápa emlékművéről.

Karácsony után

Azt regélik Napóleonról, hogy egyszerre kilenc levelet tudott diktálni. Tehát kilenc felé tudott figyelni, sőt kilenc témát tudott egyszerre a fejében tartani. Sajnos rólam ez nem mondható el. Maximum másfél felé tudok összpontosítani. Ezért bocsájtom előre ezt a sületlenséget, mert tévedhetek a következőkben. Rádiót és tévét figyelve, mindent elmondtak a karácsonyról, csak a lényegét alig. Vagyis elenyészően kevésszer. Azt, hogy KARÁCSONY A SZERETET ÜNNEPE. Mondtak mindenfélét az erre hivatottak, a „profik”, vagyis a papok, a prédikátorok. De a szeretet szó alig hangzott el.

Szamárságok III.

Sulykolom: a történelem ismerete alapföltétele a mindenkori épeszű viselkedésnek. Főleg a politizálásnak. Ismétlem: a ma igaz magyarjának legfőbb fájdalma Trianon. Tudat alatt ez határozza meg a magyarság mibenlétét. Napi politikáját is. A kezdetben liberális Fidesz ezt a tényt még idejében fölismerte, s noha az Antall-kormány idején még kivonult a parlamentből Trianon említésére, hamarosan azonosult a nemzet színe-javának érzésvilágával, rögvest megkapta a maga hátországát, és mindmáig ezzel vezetőszerepet nyert a magyar politikában. Ismerjük be.

Változatok Horthyra és korára

Évszázadoknak kell elmúlnia ahhoz, hogy egy történelmi alakról, egy korszakról kialakult értékelés viszonylag nyugvó állapotba jusson, s közelítsen a tényszerű valósághoz. Politikai vagy vallási, felekezeti elfogultság, előre megfontolt történelemhamisítás deformálhatja a képet, netán egyéb hitványság érdekében. Nem feledve a szólást: a történetírás a politika szolgálója, meg kell jegyeznem, hogy kevés Horthyhoz és korához hasonlítható téma van, ami ennyire megosztja a (félrevezetett) közvéleményt. Egymásnak ellentmondó okokból.

Oldalak