Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 11.

Szalay Károly képe

Megismétlem: a királyt helyettesítő kormányzó hatalma korlátozott: a parlamentnek volt alávetve. Törvénykezdeményezési jogot, rendelethozatalt csak miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolhatott. Mindama intézkedések ódiuma, amit az utókor defetistái rázúdítanak, minden amit ma hibának, tévedésnek, sőt neki rónak föl bűnnek, kifejezetten az ő személyes ellenzéke akaratából, ténykedéséből fakadt. A kormányfő megnevezése az ő tisztsége volt ugyan, de a kormány tevékenységét a parlament fölügyelte. A miniszterelnök föladata volt a miniszterek kiválasztása, amit ő formálisan jóváhagyhatott.

A sátánizált Horthy 10.

Szalay Károly képe

Lélektani, sőt tömeglélektani szempontok figyelembevétele nélkül még történelmet sem lehet írni. Horthy színre lépésekor tombolt a káosz. Antibolsevista leszámolás és bosszú, egyik szélsőség után felszabadult a másik, előbb balról, s annak reakciójaként jobbról kapva hátszelet. A numerus clausushoz (az ókori görög csillagász, Metón fogalomelnevezése) semmi köze sem volt Horthynak. És a téves közhiedelemmel szemben nem a zsidók ellen irányult, annak ellenére sem, hogy a később hírhedtté vált antiszemita Baky László nyújtotta be a törvényjavaslatot. Minden kisebbség ellen hozatott.

A sátánizált Horthy 9.

Szalay Károly képe

Romsics Ignác azt írta 2014-ben: „Olyan dokumentum, amely kétséget kizáróan bizonyítaná, hogy fővezérként Horthy utasítást adott volna a kivégzésekre, mindmáig nem került elő. Az viszont, hogy tudott a gyilkosságokról, és sokáig nem lépett föl kellő szigorral a tettesekkel, minden kétség fölött áll. A fehérterror szörnyűségeinek összekapcsolása Horthy nevével tehát teljes mértékben indokoltnak tekinthető, még ha felelősségének mértéke vitatható is.” (History, 7. sz. 22–23. o.)

A sátánizált Horthy 8.

Szalay Károly képe

Defetista fanyalgoncok hamisítgatják történelmünket. Nemrég Ungvári Tamás könyvjelzőzte Karsai Lászlónak: A Horthy BANDÁJÁBÓL szalajtott Szálasi… A legsötétebb vörösterror idejéből visszaböfögött rút sztereotípia. Utána Recsk, Gulág, kivégzés következhetett.

A sátánizált Horthy 7.

Szalay Károly képe

Hitetlenkedő (mert tudatlan) balságosság gunyorosan kinyilatkoztatta az „égő csipkebokorból”: mindent túlcsavarok. Lajos Iván könyvének Hitler-ellenességét is. Mert vegyem végre tudomásul, Horthy, ha tetszik, ha nem, hitleriánus volt, vagy Hitler volt Horthy tanítványa. Tehát a Horthy-korszakban nem jelenhetett meg olyan könyv, amilyet én ismertetek.

A liberalizmussal vagy sztálinizmussal szennyezett lelkű ficegenceknek akármit mondhatunk, ragaszkodnak téveszméikhez. Nem nekik, hanem önöknek idézek tehát még a könyvből, mert aktuális vonásokat fedeztem föl benne.