Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 35.

Szalay Károly képe

Ha már megkezdtem Faragho népbírósági tanúvallomásának ismertetését, folytatom. Mondandójából kiderül: bátyja halála után ifj. Horthy Miklós vette át szerepét apja németektől való szabadulási kísérleteiben. A főcsendőr vele, pontosabban munkatársával, Szent-Iványival tartotta a kapcsolatot a kormányzóhoz. Fontos megemlítenem, hogy a sátánizálók, sőt még a csupán fanyalgók sem ismerik, vagy legalábbis nem említik Szent-Iványit, az ellenállásban betöltött szerepét, ezért eleve hamis képet adnak Horthyról és környezetéről.

A sátánizált Horthy 34.

Szalay Károly képe

Folytatva a korábbi történetet. Az apámat letartóztató Gerhard Ratke őrmestertől tudom: kivétel nélkül minden országban együttműködtek a helyi karhatalmak a zsidók elhurcolásában. A románok nem, mert ők önszorgalmúlag, német közreműködés nélkül zsidótlanítottak. Őket is szorongatta Trianon. Faragho Gábor azt is elmondta a népbírósági procedúra rendőrségi nyomozati szakaszában: Horthy mélységesen fölháborodott, amikor megtudta, hogy az „értékes zsidókat”, mint valami lábon járó árut, fejenként 2000 dollárért eladták Portugáliának.

A sátánizált Horthy 33.

Szalay Károly képe

Egyre több és jobb könyv, tanulmány jelenik meg Horthyról, de még mindig reménytelenül sok ismeretlen vagy félremagyarázott elem övezi alakját. Értékes és arcvonást árnyaló adatok fűződnek a Faragho Gábor-történetekhez. Azért kell ezt megjegyeznem, mert az egyik máskülönben jó, Horthyról szóló munka Faraghót negatív felhanggal emlegeti. Amiben lehet igazság, mert ama korban (de soha) nincs hiba nélküli cselekedet és makulátlan ember.

A sátánizált Horthy 32.

Szalay Károly képe

Horthy utókori megítélésének négy alaptípusa van. 1. A föltétlen, kritikátlan elismerés, magasztalás. Érdemeinek túlhangsúlyozása. Vagyis szinte bálványozó tisztelet. 2. A hülyönc buci-gyurik véleménye: a pipogya, véreskezű szellemileg alultáplált, az országot és a zsidóságot pusztulásba döntő „lovastengerész” megsemmisítő démonizálása. 3. Köztes véleményalkotó eljárás. Kecskeméti gyerekkorom várost járó ivóvízárusító két rivális vállalatának a nevét juttatja eszembe. Az egyik lajtos kocsira ezt írták: AZ SE, AZ SE, AMAZ SE, a másikra: EZ IS, AZ IS, AMAZ IS. 4. A tárgyilagos.

A sátánizált Horthy 31.

Szalay Károly képe

Ennek a hagyományos partizántevékenységnek mai, modern formájú változata, „továbbfejlesztése” a terrorizmus. Leszögezhetjük: az újvidéki megtorlásokat ez a partizántevékenység váltotta ki. Bajcsy-Zsilinszkyt azonban nem a partizánakciók érdekelték, hanem büntetésük mikéntje. Humánus Bajcsynk csak nekünk volt, más népnek nem. És az is példátlan, hogy katonai műveleteket civil bíráljon fölül. Mérhetetlenül fölháborította a lakosság ellen elkövetett atrocitás. Emiatt fordult először Szombathelyihez, majd Horthyhoz.