Jelenlegi hely

Szalay Károly

Műszakiak vesszőfutása 2.

Szalay Károly képe

1848 valódi forradalom volt, mert az élet minden területén fordulatot hozott. Eléggé nem hangoztathatóan a gazdasági és a tudományos élet területén is. Valamilyen okból a bevándoroltak közül a tehetségesek, az értelmesek hihetetlenül gyorsan elmagyarosodtak, s mint előző cikkemben említettem, a reformkori magyar nemzeti polgárosodást erősítették szlávok, svábok, zsidók. Sajnos némely kiváló, de értékelő történelmi gondolkodásra alkalmatlan elme máig támadja 1867-et, mert szemellenzős agyukkal képtelenek fölfogni, hogy újkori történelmünk elképesztően nagy fejlődésének alapjait teremtette meg 1918-ig, a világháború kitöréséig. László Jenő említett tanulmányában még két úttörő tudós nevét említi. Mech­wart Andrásét, a hengerszék föltalálójáét (1874) és a Déri-Bláthy-Zipernovszky-féle transzformátort, amely az egész világ ipari fejlődését befolyásolta. Ez maga az őrület, egyszerűen azért, mert egy mesterségesen retardált ipari, műszaki kultúra terméketlen visszafogásából nőttek ki ezek a világra szóló találmányok. És az ipari fejlődés őrületes kibontakozásának voltak az előjelei. Szinte a semmiből nőtt ki a vas- és a fémipar, az élelmiszeripar, a nyersanyagot és energiaigényeket biztosító bányászat. Vagyis az iparszerkezet teljes tárháza.

A műszakiak vesszőfutása

Szalay Károly képe

Szép emlékezetű történész mesterem, Hajnal István azt tanította, hogy a történelmet nem a csaták, nem a dinasztiák határozzák meg elsősorban, hanem a műszaki fölfedezések. Nem véletlen, hogy ő volt minden idők egyik legnagyobb európai történésze, s tanúsíthatom, talán utolsó élő tanítványaként, hogy történelem-filozófusa is.

Egy mártír emlékezete

Szalay Károly képe

Olvasom a Piarista Diákszövetség havilapjában, hogy boldoggá avatták Bogdánffy Szilárd Ignác hajdanvolt piarista diákot, a Vatikán által TITOKBAN püspökké kinevezett erdélyi szerzetest.

Kilóg a bal lóláb

Szalay Károly képe

Századszor írom: az egészséges politikai élet két tényezőből áll: a kormányt adó párt(ok)ból és az ellenzékből. Faramucibb esetben a „fizetett ellenzékből”, ám ez cikóriapótló, bakkfittyet sem ér. A koffein hiányzik belőle. 2010-ig volt tényleges ellenzék, és hatalomra is került. Azóta azonban a maradék ellenzék tovább morzsolódik. Fölszíni kérdésekkel fontoskodik, vagy egymást marja.

Ész-koldusok

Szalay Károly képe

A híres-hírhedt propaganda-kerekasztal fecsegencei ezúttal Orbán Viktor március 15-i beszédéből játszottak be részleteket, majd fűztek hozzá kommentárokat, hogy bizonyítsák, fordulat történt a miniszterelnök ellenzéket simfelő nómenklatúrájában. Vagyis a beszéd „régi”, a következmény ma is aktuális. A kerekasztal lovagja, az olykor okos, olykor meg kilógó lóláb műsorvezető, M. Kovács Mária történész, Ziegler Dezső „európai jogász” (micsoda mesterségek!) nyuvasztotta a szót.