Jelenlegi hely

Szalay Károly

A sátánizált Horthy 14.

Szalay Károly képe

A tények vártnál kedvezőbb fölmérésének hatására az angol diplomata-történész lelkesen méltatta a kormányzót. Hasonlóképpen azokhoz, akiket emiatt elmarasztalt. Aligha azért, mert személyesen is ismerte. Hiszen én is ismerek személyesen mai közszereplőket, de isten óvja őket attól, hogy értékeljem figurancukat.

A sátánizált Horthy 13.

Szalay Károly képe

Hála Kovács István zongoraművész és villány-jakabfalvi borász barátom vendégszeretetének, csudás mediterrán kertjéről nem is szólva, újult erővel és új szempontok szerint folytatom parttalannak tűnő, Horthy-témájú pamfletsorozatomat. Szélsőséges nézetek közt szlalomozva, rokonszenvre, de hitelességre áhítozó megközelítésben. Közülük szinte könyvismertetésszerűen elemzem C. A. Macartney vaskos művét, amely Magyarország voltaképpeni „Horthy-korszakbeli” történetét taglalja.

A sátánizált Horthy 12.

Szalay Károly képe

Az utókor kiemelten foglalkozik a jellemével. Mi a jellem? Az Értelmező Szótár szerint: „erkölcsi kérdésekben tanúsított (…) állandó magatartás (…) lelki alkatának sajátos természete (…) amely viselkedését, erkölcsi magatartását meghatározza.”

A sátánizált Horthy 11.

Szalay Károly képe

Megismétlem: a királyt helyettesítő kormányzó hatalma korlátozott: a parlamentnek volt alávetve. Törvénykezdeményezési jogot, rendelethozatalt csak miniszteri ellenjegyzéssel gyakorolhatott. Mindama intézkedések ódiuma, amit az utókor defetistái rázúdítanak, minden amit ma hibának, tévedésnek, sőt neki rónak föl bűnnek, kifejezetten az ő személyes ellenzéke akaratából, ténykedéséből fakadt. A kormányfő megnevezése az ő tisztsége volt ugyan, de a kormány tevékenységét a parlament fölügyelte. A miniszterelnök föladata volt a miniszterek kiválasztása, amit ő formálisan jóváhagyhatott.

A sátánizált Horthy 10.

Szalay Károly képe

Lélektani, sőt tömeglélektani szempontok figyelembevétele nélkül még történelmet sem lehet írni. Horthy színre lépésekor tombolt a káosz. Antibolsevista leszámolás és bosszú, egyik szélsőség után felszabadult a másik, előbb balról, s annak reakciójaként jobbról kapva hátszelet. A numerus clausushoz (az ókori görög csillagász, Metón fogalomelnevezése) semmi köze sem volt Horthynak. És a téves közhiedelemmel szemben nem a zsidók ellen irányult, annak ellenére sem, hogy a később hírhedtté vált antiszemita Baky László nyújtotta be a törvényjavaslatot. Minden kisebbség ellen hozatott.