Jelenlegi hely

Szalay Károly

Európaiság = Kereszténység 1.

Szalay Károly képe

Látszatra múlt, történelem amiről írok ebben a rövid sorozatban. Valójában a legaktuálisabb, legvéresebb mai valóság. Ott kezdődik a történet, hogy amikor összeeszkábálták az „európai alkotmányt”, a baloldali többség, a szociáldemokraták, a liberálisok, a zöldek kivetették a tervezetből a keresztény gyökerekre tett utalást. Ami már eleve „gyökerében” tévedés volt, mert Európa nem gyökereiben (volt?) keresztény, hanem lényegében, kvintesszenciájában, s az még ma is. Fájdalom nekik, de ez a tény.

A sátánizált Horthy 52.

Szalay Károly képe

Illett volna befejezésül összefoglalnom az előző ötvenegy írás mondandóját. Értelmét azonban nem láttam, mert amit röviden össze lehet sűríteni, azt fölösleges nagy lélegzettel megírni. Befejezésül viszont ismét megidézem az elhallgatott Hőgye Mihály koronatanú Utolsó csatlós? című munkáját.

A sátánizált Horthy 51.

Szalay Károly képe

A Horthyról és Magyarországról szóló szakirodalom jó részének az a hibája, hogy nem vesz tudomást a „másik oldal” véleményéről. Az elhallgatás a modern kori tudománytalanság és szakszerűtlenség hatásos módszere és a humán tudományok fő jellemzője, sajnos. (Az irodalomé főként.) Oka vagy szűk­érdekű klikk-csoport, vagy politikai irányzat elfogultsága. Propaganda. Az persze a kisebb baj, ha csak az ellenvéleményt nem ismeri, nagyobb, ha a tényeket, adatokat elhallgatja vagy meghamisítja.

A sátánizált Horthy 50.

Szalay Károly képe

Horthy meghamisítását leleplezni igyekvő sorozatom vége felé kényszerítő föladatomnak tartom kihangsúlyozni Horthy alapvető Hitler-ellenessége, vagyis a zsidókérdésben ütköző nézete mellett azt a magyar ellenállási mozgalomsorozatot, amely teljesen reménytelen történelmi környülállások között fontos alkotóeleme volt a korszaknak. És erősebb, mint a legtöbb európai országban. Horthy meghamisításának és a korabeli magyar valóság fekalizálásának ez a kulcsa.

A sátánizált Horthy 49.

Szalay Károly képe

Folytatva az előző írásomban megkezdett Szent-Györgyi történetet. Wisinger István több olyan szöveget is idéz, amely mind azt bizonyítja, hogy Horthy szemben állt a nácizmussal. Érthetővé válik az is, miért akartak a németek oly szorgalmasan iparkodva megszabadulni Kállay Miklóstól. Hiszen a náciellenes szervezkedés kulcsalakja volt Horthy mellett. Teleki halála után az első számú aktív és cselekvőképes politikus. A különböző visszaemlékezésekből tudjuk, Horthy beleegyezésével és sugalmazásával.