Ungváry Zsolt

Betörő

A férfi békésen szendergett éjszaka a paplan alatt, amikor valami furcsa zajra riadt föl. Kikászálódott az ágyából, indult az előszobába, és éppen villanyt akart gyújtani, amikor fény öntötte el a helyiséget. A bejárati ajtó tárva-nyitva, a földről egy rossz arcú idegen tápászkodott fel, keze a kapcsolón. Könyöke véres, a lábánál szétszóródva a tüzeléshez bekészített fahasábok, a kosár feldöntve; abban botlott meg, amikor betört. Veszettül káromkodott, és öklét dühösen rázta a pizsamában, hunyorogva őt bámuló házigazdára.

Aláírás

Baloldali értelmiségiek felháborodottan utasították vissza azokat a feltételezéseket, melyek szerint az EU különböző szerveiben, a nyugati sajtóban, valamint a felhangosított suttogó propagandában ők Magyarország vagy a magyar nemzet ellen folytatnának lejárató kampányt. Valójában kizárólag a Fidesz és az Orbán-kormány túlkapásaira, antidemokratikus intézkedéseire, korrupciójára és az európai értékekkel összeegyeztethetetlen világképére kívánnak rámutatni.

Jelentés

– A hadak ragaszkodnak felséged személyes jelenlétéhez – jelentette a nádor II. Lajosnak. – Velem már be sem érik – tette hozzá kicsit sértetten.

– Milyen a harci morál? – kérdezte az uralkodó.

– A csapatokkal nincsen baj. De Buda tele van olyan falragaszokkal, amik a háború ellen tüzelik a lakosságot. A Magyarországi Törökök Közössége és az Allah Nagy civil szervezet tiltakozik a fejét felütő xenofóbia miatt.

– Mi van? – kerekedett el a király szeme, miközben felcsatolta derekára a kardját.

Érdekek

A nagyhatalom titkos képviselője szenvtelen arccal hallgatta Abdelhamid lelkes terveit.

– A hitetlenek újabb leckét fognak kapni. – Fölkapta az asztalról, egy mozdulattal összegyűrte, aztán a sarokba hajította az Európa-térképet. – Allah meg fogja mutatni, hogy ő a leghatalmasabb. Újabb testvéreink jutnak egyenesen a hetedik mennyországba a mártírok dicsőségével, és több száz istentelen a pokolba. El fogjuk érni, hogy rettegjenek, hogy vagy az igaz hitet kövessék mindannyian, vagy elpusztuljanak.

Oldalak