Ungváry Zsolt

Hatalom

Péntek reggel Pilátus rosszkedvűen járkált fel-alá a jeruzsálemi vár hatalmas termében. Nem szerette ezt a várost, szívesebben időzött Cezáreában. Az ünnepre azonban ide kellett jönnie, bár inkább lett volna bárhol másutt. A biztonságára felügyelő két tiszt a háttérből aggódva figyelte. Ekkor fiatal katona lépett be, tisztelgett.
– A főtanács küldöttsége vár rád kint, prokonzul! – jelentette. – Egy foglyot hoztak, azt akarják, ítéld el.
– Hát jöjjenek be! – vetette oda ingerülten Pilátus. A katona zavartan krákogott.

Ítélet

A második világháború után a győztes nagyhatalmak deklarálták, hogy az emberiség elleni bűncselekményeket tárgyszerűen kell megítélni, és az elkövetőkre nemzetiségtől és állampolgárságtól függetlenül le kell sújtani. Ennek értelmében a nürnbergi per kettes számú szekciójában tárgyalták a Hirosimára ledobott atombomba ügyét. (A hármas például Nagaszakival, a négyes a Drezdát tüzes pokollá változtató angolszász támadással, a hetes szekció pedig a magyarellenes bácskai vérengzéssel foglalkozott.)

Elégedettség

Kovács József 1985-ben harminc esztendős volt, amikor csöngettek lakása ajtaján. A küszöbön álló ismeretlen közölte, hogy a XXI. századból érkezett, elégedettség-felmérő, és Kovács úr 2015-ös véleményét szeretné ütköztetni a múltbelivel. A házigazda hellyel kínálta a Domus áruházban vásárolt fotelben; félévi fizetésébe került, de jó kis masszív karosszék.

Bevándorlók

II. Mohamed, a fiatal szultán az asztalra terített térképre támaszkodott, s közben gondterhelten tologatta a csapatait jelző kis bábukat Európa irányába.

– Rengeteg vár és hatalmas seregek várnak ránk, ha el akarjuk foglalni Ruméliát – töprengett. A talpnyalók persze rögtön hízelegni kezdtek, hiszen ki győzhetné le azt a csodás vezírt – Allah növessze hosszúra a szakállát –, akinek Bizánc falai sem állottak ellen.

Etelköz

A XX. században a számtalan üldözésnek, igazságtalanságnak kitett magyarság csoportjai a történelmi Etelköz (a Don-Dnyeper-Dnyeszter vidéke) egyes területeire vonultak. A krónikák szerint ugyanis itt zajlott múltjuk egy jelentős és dicső része, s így ezen a jogon e föld őket illeti. Itt kötötte a hét vezér a vérszerződést (vérüket borral telt kupába csorgatták, és sorra ittak a kehelyből, ahogyan a szkíták a szövetségkötéskor ősidők óta teszik), itt lett a hét törzsből egy nemzet: a magyar. Itt található a szabír nevet máig őrző Zaporozsje városa.

Oldalak