Ungváry Zsolt

Boldog Apor Vilmos emlékére

Huszonegy éve, 1997. november 9-én a római Szent Péter téren avatta boldoggá II. János Pál pápa báró Apor Vilmost, a vértanú győri püspököt. Nagy elégtétel ez az önfeláldozó papnak, a krisztusi igazságot a legmagasabb szinten megvalósító jó pásztornak, aki életét adja juhaiért; mert senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. A következő lépés a szentté avatás volna, amikor az erényeket magas fokon gyakorló ember tiszteletét egyetemesen is elrendeli a katolikus egyház.

Valamennyien a szentségre törekszünk, hiszen mindannyian szeretnénk az üdvösségre jutni. A szentté avatásokkal az egyház annyit tesz, hogy valakiért garanciát vállal: ő biztosan a mennybe jutott.

Nov. 7.

Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy év, ismét közelebb kerültünk annak a nagy történelmi küldetésnek a beteljesítéséhez, amelyet Marx és Engels álmodtak meg a múlt században, s amelyet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom váltott valóra Lenin vezetésével. Ahogy feltekintünk erre a három képre, amelyen e lánglelkű, zseniális emberek láthatók, jó érzéssel gondolhatunk arra: milyen szerencse, hogy nekünk megadatott a huszadik században élni. Megadatott, hogy együtt építhetjük a szocializmust a többi szocialista országgal szövetségben, a Varsói Szerződés örök barátságában, a KGST gyümölcsöző gazdasági kapcsolataira alapozva boldog jövőnket. És mindez persze nem volna lehetséges a Szovjetunió, illetve a Szovjetunió Kommunista Pártjának irányelvei nélkül.

Sáskák és pockok

Soha nem látott mértékű sáskajárás tarolta le az Üveghegyen túli alföldeket. Az utóbbi időszakban ugyanis tömegesen bukkantak fel ezek az aprócska kártevők a veteményesekben, mindent lelegeltek, kétségbeesésbe és szegénységbe taszítva a parasztokat. A bergengóc állam az elsők között reagált dicséretes gyorsasággal: a földművesek kiemelt támogatásokat kaptak a szörnyű következmények kivédésére. A szántók határában például hatalmas hálókat feszítettek ki, ezen a rovarok fennakadtak, és a helyzet viszonylag gyorsan normalizálódott. Az ördög azonban nem alszik, ezért továbbra is kiemelt program maradt a sáskák távol tartása. Felvilágosító filmek és kiadványok készültek a károkozás módjáról, a sáskák természetéről. A gazdák továbbképzésen sajátíthatták el azokat az ismereteket, amelyekkel távol tudják tartani birtokaiktól a nagy étvágyú hívatlan vendégeket.

Életszerű

A szubszaharai falu viskójában a negyvenkét éves aggastyán meggyújtotta a bálna­zsírlámpás kanócát. Egy pálmalevéllel elhessegette a köréje gyűlt legyeket, arrébb rugdosta a kecskét. A két legidősebb fiú elszánt arccal figyelte, amint az öreg kiteríti a döngölt földes padlóra a térképet.

Oldalak