Vass Krisztián

Németh gráfok, magyar zöldbárók

Németh Imre és Gráf József szocialista minisztersége idején német gráfok, ma­gya­rán grófok és magyar zöldbárók uralták mezőgazdaságunkat. A nagybirtokok és zsebszerződések korszakát azonban nemcsak a germán vircsaft, de a baloldal vidéki hátországának túlhatalma is jellemezte. Még az állami földeket is többnyire néhány csókosnak osztották ki földhaszonbérletbe, a kisgazdáknak virágföld sem jutott. A nemzeti kormány azonban egyre több embert juttatott területhez: így egyre többen jutottak kenyérkeresethez.

Termékeny a félhold

„A nyúl talán becsaphatja a rókát, de az emberek nem csaphatják be egymást. A színes ember átnéz a fehéren, amikor az az »emberiségről« és örök békéről beszél. Megsejti, hogy képtelen az önvédelemre, és hogy nincs már benne akarat sem ehhez. (…) A veszély már az ajtón kopogtat. A színesek nem pacifisták. Nem törődnek azzal az élettel, amelynek egyetlen értéke a hosszúsága. Ők veszik fel a kardot, ha mi letesszük azt. Egykoron féltek a fehérektől, mostanság már csak megvetik őket” – írta Oswald Spengler német konzervatív gondolkodó. A döntés évei című műve 1933-ban jelent meg.

Magyar vetés, idegen aratás

„Konstantinápolyt meghódítottuk, de a prófécia második része, vagyis Róma meghódítása, még megvalósítandó. Ez azt jelenti, hogy az iszlám vissza fog térni Európába. Az iszlám kétszer lépett be Európába, és kétszer elhagyta… Talán a következő hódítás, Allah akaratából, a prédikálás és az ideológia által fog megvalósulni. Nem kötelező minden földet karddal meghódítani…” (Gazdag István fordítása) – mondotta Mohamed próféta jóslatára utalva Juszuf al-Karadavi egyiptomi teológus, a szunnita iszlám talán legtekintélyesebb prédikátora. A naptár 1999-et mutatott.

Földön fekve

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) kormányzása a nagytőkével összefonódott nagybirtoknak kedvezett. Az állami földeken csupán hatszázan osztozkodtak: zömében a hozzájuk dörgölődző zöldbárók vagyona gyarapodott. A második és a harmadik Orbán-kormány azonban a kisgazdáknak és az agrárközéposztálynak juttatta a mamutbirtokosok által használt területeket. Így 2010-től 2015-ig mintegy 7500 földműves kapott életlehetőséget a nemzeti kabinettől. A balliberálisok pártjai és lapjai folytatják Gyurcsány Ferenc őszödizmusát: hazudnak reggel, éjjel meg este.

Zavarosban halásznak

„Magyarország vizeinek halakban való gazdasága a legrégibb időktől kezdve el volt ismerve; az ország jóhírét növelte…” – vetette papírra hajdanán Herman Ottó, a nagy polihisztor. „A halgazdaság rövid foglalatja” című, 1888-ban megjelent művében írja továbbá: „Az orvhalász rendesen ügyes, furfangos ember, ki mesterségének csínját-bínját mesterileg érti s nem egykönnyen veszt rajta, mert ravasz és óvatos, akár a róka.”

Oldalak