Nov. 7.

Kedves elvtársak! Ismét eltelt egy év, ismét közelebb kerültünk annak a nagy történelmi küldetésnek a beteljesítéséhez, amelyet Marx és Engels álmodtak meg a múlt században, s amelyet a Nagy Októberi Szocialista Forradalom váltott valóra Lenin vezetésével. Ahogy feltekintünk erre a három képre, amelyen e lánglelkű, zseniális emberek láthatók, jó érzéssel gondolhatunk arra: milyen szerencse, hogy nekünk megadatott a huszadik században élni. Megadatott, hogy együtt építhetjük a szocializmust a többi szocialista országgal szövetségben, a Varsói Szerződés örök barátságában, a KGST gyümölcsöző gazdasági kapcsolataira alapozva boldog jövőnket. És mindez persze nem volna lehetséges a Szovjetunió, illetve a Szovjetunió Kommunista Pártjának irányelvei nélkül.

Fotó: shutterstock.com, illusztráció 

Büszkék vagyunk az ötéves terv eredményeire, pártunk és kormányunk vezetőire. Ilyenkor, november 7-én mindig megállunk egy pillanatra, és belegondolunk, vajon hol tartanánk még mindig, ha a felszabadulás után hazánk nem indult volna el a demokrácia, a szabadság, a fejlődés és a haladás kikövezetlen, de mégis nyílegyenes útján, ami reményeink szerint a kommunizmusba vezet, amely végre elhozza e sokat szenvedett országnak – sőt mondhatjuk, a világnak – a békét, a boldogságot, az egyenlőséget.

Az októberi forradalomnak hála az emberiség szerencsésebbik felének immár tisztességes munka, tisztességes megélhetés, kiszámítható jövő az osztályrésze. Mennyire irigyeljük azokat a gyermekeinket és unokáinkat, akik majd a huszonegyedik században állhatnak ugyanígy itt, november 7-én, a szél cibálta vörös zászlók melegséget árasztó biztonságában, áldják neveinket, ahogy a költő is írta, s megköszönik nekünk és a Szovjetunió akkori vezetőinek, hogy tovább építhetik a szocializmust Csehszlovákiával vagy az NDK-val.

1917. november 7-én a világ egyhatodán győzött a szocializmus eszméje, de a fejlődés nem áll meg, rövidesen az egyhetedén, egytizedén, egyhuszadán, mígnem az egész földkerekség egyetlen kommunista testvériségben olvad össze.

Lapszám: