Jelenlegi hely

Nyelvrokonság

Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt képe

Érettségiző diák: „A nyelvrokonság témakört húztam. Mint az köztudott, a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, ezt számtalan bizonyíték támasztja alá, ahogyan arról tanultunk is. Én most itt azt emelném ki, hogy a hal finnül kala.”

Tudós: „A nyelvészeti kutatások a tizenkilencedik század második fele óta – de említhetném Sajnovics János nevezetes munkáját, a Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem essét 1770-ből – nem hagynak kétséget afelől, hogy minden árvalányhajas és megalapozatlan feltételezéssel ellentétben, az amatőrök tudománytalan képzelgéseinek dacára a magyar nyelv a finnugor ősnyelvből fejlődött ki. Nem szeretnék hosszas, meg­győző bizonyításokba bonyolódni, de a dilettáns nagyközönség számára egy cáfolhatatlan érvet mégis hozok. Gondoljunk a szó eleji h-k hangzóváltásra, amit jeles nyelvészek már többször kimutattak. Hogy csak egy konkrét példát mondjak: itt van a hal – kala szópár. Azt gondolom, ezzel sikerült akadémikus választ adni a kétkedőknek.

Újságíró: „Divattá vált bizonyos körökben megkérdőjelezni a sziklaszilárd alapokon álló finnugor rokonságot. Ezeket a nevetséges képzelgéseket azonban egy pillanat alatt meg lehet semmisíteni, ha közöljük velük, hogy a hal finnül kala.”

Politikus: „Szélsőséges pártok és hozzájuk kapcsolódó iskolázatlan, botcsinálta nyelvészek azt a szörnyűséget pedzegetik, hogy a hivatalos állásponttól eltérően valójában a magyar nyelv nem is finnugor eredetű. Legközelebb aztán a demokrácia alapjait, az emberi méltóságot is kétségbe vonják. Ma a finnugor-elmélet, holnap a holokauszt? Hol lesz ennek a vége? Ezeknek az ordas eszméknek a megsemmisítésére éppen csak két szóval felelnék: hal-kala. Ezt véssék jól az eszükbe!

Vetélkedő: „Mondjon egy példát a magyar és a finn nyelv rokonságának bizonyítására!” „A hal magyarul hal, finnül kala.” „Nagyszerű, mi is éppen erre gondoltunk. Maximális pontszámot adunk rá.”