Szamárságok III.

Sulykolom: a történelem ismerete alapföltétele a mindenkori épeszű viselkedésnek. Főleg a politizálásnak. Ismétlem: a ma igaz magyarjának legfőbb fájdalma Trianon. Tudat alatt ez határozza meg a magyarság mibenlétét. Napi politikáját is. A kezdetben liberális Fidesz ezt a tényt még idejében fölismerte, s noha az Antall-kormány idején még kivonult a parlamentből Trianon említésére, hamarosan azonosult a nemzet színe-javának érzésvilágával, rögvest megkapta a maga hátországát, és mindmáig ezzel vezetőszerepet nyert a magyar politikában. Ismerjük be. Az 1945 és 1990 közötti nemzeti tudatrombolás sikeres volt, annál is inkább, mert amit a kommunisták abbahagytak, azt a liberálisok egyre kevésbé hatékonyan, de folytatják. A nemzet elképesztően lassan éledez tetszhalálából, s Orbán ezt sietteti a határon túli magyarokat érintő nemzetpolitikájával. Az a masszív másfél-kétmillió, amely a Fidesz szavazóbázisát alkotja, a Rákosi- és a Kádár-időkben is megőrizte magyarságtudatát, és ellenállt a rá következő liberális, internacionalista, globális nemzettudat-rombolásnak is. Az elnemzetlenítésnek azonban még mindig él a maradéka. Ez lassan foszlik el. De foszlik. Jelzi ezt a liberális párt megsemmisülése, az MSZP sorvadása s a DK vegetálása. A történeti hűség kedvéért meg kell említenem, hogy a határon túli magyarság fölkarolása már a Kádár-időkben is megkezdődött. Németh Zsolt atyjának, Németh Géza lelkésznek a vezérletével, de meg kell említenem Szíj Rezsőt is. Mind a ketten emiatt üldöztettek a kommunista érában, de mind a kettő áldozatos munkájának máig megmaradt a folytatása, részben Orbán Viktor, Németh Zsolt és más Fidesz-politikusok, részben Le­zsák Sándor lakiteleki főiskolájának tevékenysége révén.

Csak a vak nem látja, hogy a mai magyar életben és közéletben egyre markánsabb szerepet játszanak a hazafiak, és ennek a hazafiságnak kormánymegtartó ereje van. Gyurcsány is vak politikailag, mert kudarcai ellenére ragaszkodik a határon túli nyomorgatott magyarok fitymálásához. Ez a szamárság azonban már a bűn fokozatára duzzadt.

Elképesztő Szanyi, Niedermüller és a többi EU-s képviselő hazaárulásig fajuló szamársága, amikor a hazájuk ellen szavaznak, sőt Niedermüller, ez a kis gnóm, szellemi törpe, még a lengyelekbe is beleköt. Vagyis frontot nyit a sok száz éves magyar–lengyel történelmi barátság ellen. Tudják önök, hogy kik cselekedték ugyanezt? A nácik! A hitleristák. A horogkeresztesek, de még a nyilasok sem! Ez aztán maga az őrület. Írd és mondd: 2017-ben magyar politikusok azonosulnak a magyar–lengyel közös érdek ellenében a hitlerista szellemiséggel. Ezek merészelnek Horthyról bármit nyafolászni?

A herélt politikai szamárság csimborasszója Szanyi, aki fölteszi az internetre egy akasztott ávós képét, pünktlich október 23-án. Ő így ünnepelt! Ez egyszerűen maga a téboly, hogy ez az ember gyakorló politikus lehet, sőt ez az ökörfejkóró képviselheti hazánkat az EU-ban.

A különféle emberjogi szervezetek, a helsinkisták, az Amnesty Internacionalisták, meg mit tudom én, kik, módszeresen furkálódnak a „szolidaritás” jelszavával, de meg sem nyikkannak a Trianonban elszakított magyarok (őslakosok) sérelmeiről. Velük nem szolidárisak? Tiltakoztak az ukránok alapvető emberi jogokat sértő nyelvrendelete ellen? Ott van mindjárt Iván Júlia, a Havas-műsorban páváskodó. És Pardavi Anna, akit még Szentkuthy Miklósnál ismertem meg kislányként. Apja a barátom volt. Ki gondolta volna, hogy hová züllik ez a leányzó? De ők nem szamarak. Mert jó fizetést kapnak a nemzetközi érdektőkétől, amelynek terve a nemzetállamok fölszámolása.

Lapszám: