Hirdetés
Fotó: ShutterStock.com/asilis asvestas

Volt egyszer egy NDK. Ott cseperedett fel egy kislány, Angela Dorothea Kasner. Apja evangélikus lelkész, anyja latin és angol tanárnő volt ugyan, de férje foglalkozása miatt nem taníthatott. A kislány fényes karriert futott be a munkás-paraszt államban, kitűnővel érettségizett, országos szintű orosz nyelvi versenyeket nyert, majd a lipcsei Karl-Marx egyetemen fizikusként diplomát szerzett. Diplomamunkájának címe: A térbeli korreláció befolyása a bimolekuláris elemi reakciókra sűrű közegekben.

Egy diákcsereprogram keretében Moszkvában és Leningrádban is tanult, amelynek során megismerkedett Ulrichhal, akihez 1977-ben férjhez ment, azóta is az ő családnevét viseli. A tudományos akadémiának végzett munkája során agitprop titkárként építette az FDJ (a kelet-német KISZ) sorait, igaz, ő inkább azt állítja, hogy kulturális referensként tevékenykedett. 1998-ban újból férjhez ment, ezúttal Joachim Sauer vegyészhez. Berlini lakásukból már akkor a Reichstag épületére láttak. De itt abbahagyhatjuk a meglehetősen száraz életrajzot (forrás: Wikipédia).

Az életútjából nem következik egyértelműen, hogy a humort nagykanállal ette volna. Móka Miki sem volt rokona. És mégis képes volt egy 83 milliós országból áprilisi bolondot csinálni. A mesebeli kislány – ugyan nem Hófehérke – kedden hajnalban bejelentette, hogy a 16 törpéjével együtt, akiket tartományi miniszterelnököknek is szoktak becézni, úgy döntött, hogy húsvétra bezárja egész Németországot. Kezdve a bolondok napjától egészen a locsolás hétfőjéig. Arrafelé úgyis több a bolond, mint a locsoló, mert ez utóbbi jó magyar szokást nem ismerik.

Korábban írtuk


A kislány és a törpék Nagycsütörtököt és Nagyszombatot is kikiáltották munkaszüneti napnak, csak azokat felejtették el megkérdezni, akiknek erre a fizetéseket kellett volna kifizetni. Őket kihagyták a gyűlésből, amit koronakabinetnek is hívnak. Azt a mellékes tényt, hogy a szabadnapokat törvénybe kellene foglalni és ahhoz a parlamentre is szükség volna, sem hősnőnknek, sem a 16 törpéjének nem jutott eszébe.

Az éjszaka legkínosabb döntése viszont az volt, hogy az evangélikus egyház tisztes képviselőjének a lánya, aki az orosz nyelvben is járatos, kiadta az ukázt, hogy márpedig gyülekezés sehol sem lesz, az egyházak is tartsanak virtuális istentiszteleteket.

A keresztények legnagyobb ünnepén a lelkész lánya be akarta tiltani a templomba menetelt. Erre varrjunk gombot! Az NDK-ban szocializálódott, majd Moszkvában és Leningrádban továbbképzett kislány a jó kommunista hagyományokhoz híven úgy döntött, hogy ő biz’ az egyházaknak is parancsolhat, noha ezt egy nyomatékos kérésnek álcázta. Az egyházak épeszű képviselői azonban átláttak szitán és ki is kürtölték a világba, hogy eszük ágában sincs ilyen istenkáromló akcióban részt venni, ők bizony megtartják a húsvéti istentiszteleteket.

Épp amikor sok idős hívőnek egy világjárvány közepén támaszra és biztatásra van szüksége, épp akkor zárná ki őket egy lelkész lánya a templomokból? Na, lett is ebből országszerte nagy óbégatás. A felháborodás olyan erős volt, hogy az ellentmondást eddig egyáltalán nem tűrő kemény politikai amazonná avanzsált kislánynak reggelre annyi panasz árasztotta el az e-mail fiókját, hogy azt már be sem tudta csukni. A munkaadók tiltakoztak, hogy ők ugyan nem fizetik a cehhet, mi több, a termeléskiesés okozta veszteséget sem szándékoznak magukra vállalni.

A fullajtárok ekkor előkaparták az ide vonatkozó törvényeket és megsúgták neki, hogy ebből baj lesz! A parlamenti képviselők már úgyis majd egy éve tiltakoznak, hogy őket mindig kihagyják a járvánnyal kapcsolatos döntéshozatalokból, pedig úgy szeretnének valamit tenni is a fizetésükért. Ha mást nem, legalább egy kicsit bégetni egy mikrofonba, hogy lássa a választók nyája, milyen keményen harcolnak értük.

Reggel kilenc órára már annyira meleg lett a helyzet, hogy amazonunk, akit a messze földről érkezettek Muttinak is becéznek, 11 órára újra összehívta a törpék tanácsát, akik közül páran igazolatlanul lógtak, mert egyéb mesebeli elfoglaltságaik voltak. A maradék törpe brigád pedig nagy lélegzetet véve visszavonta az éjszaka álmosan hozott döntéseket.

Utána persze már többen is azt nyivákolták vékony törpehangjukon a televíziók mikrofonjaiba, hogy ők ezeket nem is akarták ám, meg persze hogy legyen húsvétkor istentisztelet, de a fene nagy egység érdekében nem merték lólábukat kilógatni a sorból. A nyakas bajor Markus nevű törpe hatalmas köpönyegét forgatva sebtiben ki is jelentette, hogy a törvénytelen gittegyletet fel kell oszlatni, mert az már nem felel meg az elvárásoknak.

A mese vége az lett, hogy a lelkész lánya visszavonulót fújt, megkövette a lakosságot és megbánást színlelve bocsánatot kért a parlamentben mindenkitől, bár a hamuhintés azért elmaradt. A helyi lakájmédia képviselői egymás szavába vágva dicshimnuszokat zengtek őnagyságáról, mert ha nem is járt Canossát, de legalább sétát tett arrafelé.