Fotó: ShutterStock.com/Tania Kolinko (illusztráció)
Hirdetés

Fokozottan védi a család intézményét és a gyermekek egészséges közegben való nevelkedésének jogát az Országgyűlés előtt fekvő két törvényjavaslat, amelyekből a genderpropaganda általános tilalma is levezethető. A maga nemében kissé abszurd, hogy nyilvánvaló dolgokat kell törvényben rögzíteni, de korunk kollektív nyugati elmebaja szükségszerűvé teszi az önvédelem ilyen eszközének alkalmazását.

Ennek értelmében a hazánk Alaptörvényének kilencedik módosítására irányuló, immár az Országgyűlés elé terjesztett kormányzati javaslat rögzíti: „Magyarország védi a házasság intézményét mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi. […] Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Magyarország védi a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, és biztosítja a hazánk alkotmányos önazonosságán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést.”

Ugyancsak a Ház előtt fekszik az egyes igazságügyi törvények módosítását célzó javaslat, aminek értelmében a jövőben – különös méltányosságot érdemlő rendkívüli eseteket leszámítva, melyekhez a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása szükséges – kizárólag házaspár, tehát anya és apa, vagyis nő és férfi szeretetközössége fogadhat örökbe gyermeket, a házaspár egyik tagja egyedül nem. Ez rendkívül fontos, mert kizárja annak a lehetőségét, hogy eltorzult szexuális életű személyek egy névleges házaspár egyik tagjaként gyermeket zsákmányolhassanak a nem elég alapos gyámügytől, és őt adott esetben egynemű kapcsolatuk játékszerévé tegyék. 

Mindez azt jelenti, hogy Magyarország immár a törvény erejével is szembeszáll a gátlástalan, életellenes genderpropagandával, a homoszexuálisok pedig többé semmilyen jogi kiskaput kihasználva nem fogadhatnak örökbe gyermeket.

Korábban írtuk

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Az Alaptörvény módosításának részletes indoklása szerint „a nyugati világban tapasztalható új, modern ideológiai folyamatok – melyek a férfi és női nem teremtettsége iránt ébresztenek kétségeket – […] veszélyeztetik a gyermekek Alaptörvényben foglalt egészséges fejlődéshez való jogát. Ahhoz, hogy garantálható legyen a gyermekeknek ez a külön nevesített joga, biztosítani szükséges a gyermek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogát, amelyet az államnak a rendelkezésére álló összes eszközzel meg kell védenie. A születési nem adottság, amelyet megváltoztatni nem lehet: az emberek férfinak vagy nőnek születnek. Az emberi méltósághoz pedig így az is hozzátartozik, hogy minden gyermeknek joga van a születési nemének megfelelő önazonossághoz, melynek része, hogy védelmet élvezzen a testi-lelki integritása ellen ható szellemi vagy biológiai beavatkozásokkal szemben.

A módosítás mindezek értelmében biztosítja Magyarország alkotmányos identitásán és keresztény kultúráján alapuló értékrend szerinti nevelést. Különösen fontos a részletes indoklás azon kitétele, mely szerint a törvényben rögzítettek védelme és biztosítása a széles értelemben vett állam valamennyi szervének kötelessége. Ez félreértelmezhetetlenül azt jelenti, hogy az állami oktatási, nevelési, kulturális és közigazgatási intézményekben a törvény hatálybalépésétől tiltott lesz mindenféle genderpropaganda, legyen szó „érzékenyítésről” vagy azonos neműek szerelmét vonzóvá tevő „mesekönyvekkel” történő lélekmérgezésről. És az is levezethető belőle, hogy a közintézményeken, így a polgármesteri hivatalokon nincs semmi keresnivalója a genderpropaganda jelképeinek, például a szivárványos zászlónak.

Levezethető – de félő, hogy mindezek tételes, akkurátus rögzítése híján az életellenes mozgalmak megkísérlik majd kijátszani a törvényt. Ezért az üdvözlendő Alaptörvény-módosítás mellett érdemes lenne megfontolni külön törvény megalkotását, amely világosan és konkretizálva leszögezi, hogy a magyar állam bármely intézményében bármiféle genderpropaganda szigorúan tilos és büntetendő. Megfontolandó továbbá egy másik jogszabályban egyértelműsíteni, hogy bármely közintézmény – bölcsőde, óvoda, iskola, kórház, múzeum, polgármesteri hivatal, stb. – milyen jelképeket, zászlókat helyezhet el az intézményen belül és azon kívül, büntetés terhe mellett tiltva a genderpropaganda bármely jelképét.