„Sok hamis próféta támad és sokakat félrevezetnek.” (Mt. 24.12)

Hirdetés
Fotó: Mandiner

Az Amerikai Egyesült Államokban található Catholic University of America katolikus egyetem campusának több pontján is olyan festményeket akasztottak ki, amelyek a rendőri intézkedés közben meghalt bűnözőt, George Floydot ábrázolják Jézusként – áll a híradásban. De vajon megáll-e a párhuzam?

A hit iskolái nem a hit iskolái

Mindenekelőtt tisztázzuk azt a közkeletű félreértést, hogy egy vallási felekezet által irányított és részben finanszírozott egyetemre csak az adott vallás hívei kapnának felvételt, mert ez bizony nem így van. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatójaként például nem kell katolikusnak lennie a hallgatónak, ahogyan a Károli Gáspár Református Egyetem sem csak reformátusokat fogad be diákjai közé. Amíg pediglen nálunk, Magyarországon ez így van, Nyugaton hatványozottan van így. S hogy miért, annak is oka van. 

A felekezeti egyetemek többsége igen jó hírnek örvend, amiért népszerűek a diákság körében. Mivel pedig az adott vallás gyakorlását egyáltalán nem teszik kötelezővé az intézményben, így iskolaválasztáskor jó eséllyel aspirálnak a rendelkezésre álló helyekre olyanok is, akik vagy más vallás tagjai, vagy éppen ateisták. Ennek a folyamatnak a következménye meglehetősen rövid időn belül az lehet, hogy hit szempontjából a hallgatói összetétel felhígul, s maga az adott vallás már sehol máshol nem létezik, csak az egyetem nevében. Így tehát az, hogy ezek a képek egy katolikus egyetemen jelentek meg, nem akkora ellentmondást, mint amekkorának első olvasatra tűnik.

Korábban írtuk


Még a párhuzam is bántó – Jézus és Floyd

Most pedig vizsgáljuk meg a fentebb említett párhuzam lehetőségét, még akkor is, ha hívő katolikusként meglehetősen nehéz elvonatkoztatnom ettől a bántóan abszurd párosítástól. Ha pedig már összehasonlítunk, tegyük azt igazságos alapon, hiszen Jézus sem azért lett az emberiség Megváltója, mert szakálla és hosszú haja volt, a külsőségeket tehát (köztük az eltérő bőrszínt) ne vegyük figyelembe! 

Kezdjük talán az olyan, kisebb volumenű dolgokkal, mint a bűn kérdése! Jézus bűntelen volt. Ezzel szemben Floyd többször állt bíróság előtt kábítószer birtoklása, lopás és birtokháborítás, csoportosan elkövetett fegyveres rablás, könnyű és súlyos testi sértés vádjával, valamint börtönben is ült. Folytassuk azzal, hogy Floyd egészen a haláláig próbált megváltozni, de erőszakos habitusa és drogfüggősége megakadályozta ebben. Zárjuk végül azzal, hogy Floyd halála rendőri intézkedés során történt véletlen volt, amíg Jézust szándékosan, koholt vádak alapján gyilkolták meg. 

Az igazán, s egyedül fontos összehasonlítás viszont egyetlen tényen alapul: megváltó volt-e George Floyd is? A válasz nyilván nem, s nem csak azért, mert Jézushoz hasonlóan ő nem támadt fel harmadnapra. Hanem mert az emberiség már megkapta Jézus Krisztus személyében a Megváltót. A Messiás személye pedig eleve bűntelen kellett hogy legyen, hiszen a tanítás szerint Jézus lelke halála után a pokolba került. Ez a pokolba került lélek pedig a bűn súlya miatt ott is maradt volna. 

Olyan ember tehát, aki követett már el bűnt, eleve nem lehetett Megváltó, még akkor sem, ha jó életre tért, és hosszú ideje erkölcsösen élt. Nos, Floyd, aki a halálát egy bűncselekmény elkövetése közbeni igazoltatáskor szenvedte el, semmi esetre sem nevezhető még csak jó útra tért embernek sem. 

A hit felhígítása

De vajon merő véletlen-e, hogy ezek a képek mégiscsak egy katolikus egyetemen kerültek ki a falakra? Nos, bizonyítékom ugyan nincs rá, de erősen vélelmezem, hogy mindez nem véletlenszerű egybeesés, hanem nyílt provokáció. Ha ugyanis egy liberális szórakozóhelyen függesztenek ki egy effajta festményt, akár még a mellékhelyiségbe is, az nem hogy negatív kritikát nem kap, de egészen biztosan az egekig magasztalják alkotóját az általa elkövetett performansz miatt, s még az is valószínű, hogy utólag megpróbálnak beleszuszakolni valamiféle „mélyebb értelmet”. 

A liberális szellemi elit viszont egészen biztosan nem elégszik meg azzal, hogy a saját terepét tekinti a játszóterének, hanem folyamatos térfoglalással igyekszik eszmék nélküli eszmerendszerét terjeszteni, hasonlatosan az örökítőanyaggal nem rendelkező, rosszindulatú rákos sejtekhez. Elképzelhető tehát, hogy némely radikális ateisták szánt szándékkal kérték felvételüket erre az egyetemre, hogy ott belülről bomlasszák a közösséget. Mint mondtam, sem az egyháznak, sem az államnak nincs joga semmiféle hitbéli megkötést alkalmazni a felvételkor. Ezt kihasználandó pedig szinte tálcán nyújtja magát a lehetőség az eszmeellenség táborába való beférkőzéshez. 

Mi sem példázza ezt jobban, mint Kelly Latimore-nak, a provokatív festmények készítőjének válasza, amikor arról kérdezték, hogy akkor most a festmények Jézust vagy Floydot ábrázolják-e?

„Mindkettőt, hiszen ugyanaz a szimbolikus jelentése van Jézusnak és George Floydnak” – válaszolta az alkotó.

Hát… nagyon nem.  

***

Az efféle provokációk preventív módon történő megakadályozása szinte lehetetlen, ugyanis amennyiben az egyetem hitbéli ellenvetést tesz, a cenzus miatt le is mondhat az állami támogatásról, amihez viszont szüksége van a fennmaradáshoz. 

Az egyetlen, amit az egyértelmű provokációkkal szemben tehetünk, hogy az üldözött ókeresztényekhez hasonlóan mi, legújabb kori keresztények is minden körülmények között, bátran vállaljuk hitünket.