„A pletyka művészet: az ember ugyan semmit nem mond, mégsem marad semmi titokban.”
(Walter Winchell)

Hirdetés
Fotó: shutterstock.com/Rajai Hussini
Képünk illusztráció

Visszautasítandó azon vádaskodásokat, amelyek arról szólnak, hogy az MTA épületében kéjbarlangot üzemeltettek volna, megszereztem az eredeti jegyzőkönyvet, melyben a S.E.X., azaz Sumér-Európai-Xenofób kutatószoba létesítéséről döntenek tudósaink. A dokumentum hitelességéhez nem férhet sem kétség, sem háromság. 

S.E.X. Kutatószoba létesítése – MTA 2017/104/02/10.14 – JEGYZŐKÖNYV

A döntőbizottsági ülésen jelen vannak:

Levezető elnök (a továbbiakban Elnök)

Jegyző

Kutató1

Kutató2

(A döntőbizottság tagjainak identitása 69 évre titkosítva)

ELNÖK: Köszöntöm a bizottság tagjait! Az előttem heverő dokumentációban egy, az épületen belül létesítendő kutatólaboratórium kivitelezéséről fogunk dönteni. Megkérném kollégámat, vázolja a labor célját, szükségességét!

KUTATÓ1: Tisztelt bizottság! Mint mindannyian tudjuk, a magyarság eredetvizsgálatában döntő fontosságú ponthoz érkeztünk. Ki kell zárnunk ugyanis azt a fajta káros, úgynevezett sumér eredetlegendát, amelynek veszélyességéhez nem férhet kétség. A laborban tartandó kísérleteink – vágyaink szerint – a sumér eredet egyértelmű cáfolatának kielégítő eredményét hozzák majd.

ELNÖK: Ez dicséretes. De amint látom, az eszközigénylésben önök egy szív alakú, plüssborítású ágyat, egy 25 programos jakuzzit és egy százdarabos vibrátorkészletet adtak le. Nem egészen értem.

KUTATÓ2: Megmagyarázom, elnök úr! Az ön által említett laboratóriumi eszközök mind azt kívánják bebizonyítani, hogy a sumér nép semmiféle európai törzzsel nem keveredhetett, mégpedig a nagyfokú genetikai disszonancia okán. Ha például egy rendkívül mutatós ifjú sumér hölgy a véletlen folytán összekerült egy bármilyen nációból származó európai férfivel, a férfi egyszerűen nem találta vonzónak a nőt, a nő pedig ugyanígy érzett a férfi iránt.

ELNÖK: Mire alapozza ezt a hipotézist?

KUTATÓ2: Természetesen egy másik hipotézisre, miszerint a sumérok nem ettek vajat.

ELNÖK: Hogy micsoda?

KUTATÓ1: A vajban található X896-os enzimet a sumérok szervezete nem tudta lebontani, így ők vaj helyett is sört fogyasztottak. Reggelente például sörrel kenték meg a kenyerüket, s arra kenték aztán a lekvárt. Amennyiben tehát olyan népcsoport tagjaival kerültek kapcsolatba, akik vajfogyasztók voltak, a beléjük kódolt riasztórendszer azonnal megszólalt és gátolta a szaporodást.

KUTATÓ2: A vajellenességről természetesen cáfolhatatlan bizonyítékaink vannak, mégpedig ceruzarajzban, arról az ékírásos oszlopról, amit az ISIS tavalyelőtt felrobbantott.

ELNÖK: De hát akkor tulajdonképpen nincsenek.

KUTATÓ2: De vannak.

ELNÖK: De nincsenek!

KUTATÓ2: De vannak!

ELNÖK: (jegyzőnek) Kérem, vegye jegyzőkönyvbe, miszerint kollégám kétszeres tagadásomra mindkétszer a tagadás tagadásával válaszolt, ezért a bizonyíték dupla negációs okokból elfogadásra került. (KUTATÓ1-nek) Tisztelt kollégám! Kérem, vázolja fel nekünk, hogy miként kívánják az összeférhetetlenséget bizonyítani? Különös tekintettel arra, hogy a sumérok kihaltak.

KUTATÓ1: Nos, utánanéztünk és arra jutottunk, hogy a sumérok a kihalásuk előtt átörökítették genetikai kódjaikat thaiföldiekbe, szomáliaiakba és venezuelaiakba. Így e népek hölgytagjaival fogunk kísérleteket végezni. Már fel is vettük a kapcsolatot ezen országok tudományos akadémiáival, s kikértünk háromszor két női professzort, mindegyiket 18 és 23 év között.

KUTATÓ2: Nyilván a dolog másik oldalát, lévén hogy kollégám és én is európaiak és férfiak vagyunk, meg tudjuk oldani házon belül. Természetesen, amennyiben Elnök úr is bele kíván folyni a kutatásba, szívesen látjuk a laborban.

ELNÖK: Köszönöm szépen! És akkor, ahogy látom, minderre csupán 750 millió forintot kívánnak elkülöníteni az akadémia költségvetéséből. Tekintve az épület frekventált helyét, az ebből eredő ingatlanértéket, valamint az eszközök magas minőségét, ezt egyáltalán nem találom túlzónak. Figyelembe véve, hogy a projekt kiemelt fontosságú és semmiképpen nem támadható, mint például korábbi projektünk, amelyiknél a Kara-kum üledékében lelt fosszíliákat próbáltuk összekötni a Pompeiben található mozaikokkal, a tervet jóváhagyom. A jegyzőkönyvet lezárom, a szoba…. khm labor kulcsáról pedig másolatot kérek. Különösen, amikor a szomáliai kolléganők megérkeznek.