„Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia éves, rendes közgyűlésén. A mozgókép- és színházművészeti osztály tagja lett Alföldi Róbert (rendes tag).” (Forrás: szinhaz.org; 2018. november 28. szerda, 11:27)

Fotó: MTI/Krizsán Csaba, archív

Szerdán dél körül erőteljes szeizmikus rengéseket észleltek Nagycenk közelében. A Széchenyi család sírboltjának gondnoka elmondta, hogy a Tudományos Akadémiát alapító Legnagyobb Magyar percekkel korábban intenzíven forgott a sírjában, majd a kripta irányából szózat hallatszott, amiből hirtelenjében az alábbi mondatokat tudta lejegyezni:

„Mindenek előtt áll előttem a hűség a fajtámhoz!

Magyar létedre érzel fajod iránt ragaszkodást, hűséget, szeretetet?

Kit magyarnak teremtett az Úristen, és nem fogja pártját nemzetének, nem derék ember.

Ha engem megkérdeznek, mitől aggódik leginkább a magyar, akkor hajlandó vagyok az egész nemzet nevében kikiáltani: semmitől sem olyan rettenetes mértékben, mint egy elfajult, hűtlenné lett magyartól. Az angol főképp a szegénységtől, a francia a nevetségessé válástól, a spanyol az ördögtől, az orosz a cártól fél… én rettenetes mértékben az elfajult, hűtlenné vált magyaroktól.

Minden becsületes szívnek legszentebb a hon.

Mind azt, mit tevék, egyedül azért tevém, mert magyar vagyok.

Csak ennyit akartam mondani.”

Utána megint csend lett.