„Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.”
(Mt.5-17)

Hirdetés
Fotó: képernyőkép

Lukácsi Katalin katolikus hitoktató, történész és zsidó közösségszervező, úgy is, mint a jászjákóhalmai MSZP-elnök lánya, egykori MDF-es, egykori Fidesz-támogatott, egykori KNDP-s, jelen cikkem írásának pillanatában ideiglenesen a Márki-Zay-féle Mindenki Magyarországa Mozgalom alelnöke egy katolikus templomban leszbikusokat ábrázoló címlapképpel megjelenő újsággal pózolt a napokban. Mondhatnánk, hogy a cikk itt véget ért, hiszen ennyi abszurd egy helyen bőven világossá teszi a fent nevezett hölgy valószínűsíthető identitászavarát.   

Lukácsi Katalin is szerepelt az MDF szórakoztató videójában

Lukácsi Katalin is szerepelt annak idején az MDF szórakoztató videójában


Lukácsi performanszát Facebook-oldalán tette közzé, és az alábbi magyarázatot fűzte hozzá:

„Most bűnt követek el, vagy csak törvényt sértek, hogy Jézussal közösen szeretnék olvasni vallomásokat a szerelemről az Eucharisztia bensőséges, pislákoló társaságában? Gyönyörűen beszél Pál Márton és Hanol Ádám hazaszeretetükről, megcáfolva a buta sztereotípiákat, hogy aki azonos nemű házasságban él, ne lehetne hazafi. Gyönyörűen és megindítóan mesél Jordán Adél és Székely Kriszta arról a folyamatról, ahogyan egymásba szerettek. Bár az ő viszonyulásukban nem egyértelmű a monogámia melletti elköteleződés, ebben a kérdésben ők is vívódnak. És ez nem jelenti azt, hogy az LMBTQ-emberek ne vágynának az egész és teljes embert felölelő társkapcsolatra, mint amelyre az Isten vágyik az emberekkel. Hanol Ádám ki is mondja: ez a szerelem egységéről szól. Egész hitünk a szerelem egységéről szól, amely »mint a halál, olyan erő«. Jézus húsvétvasárnapjának moccanó kősziklája óta pedig tudjuk, hogy erősebb. ❤️✝️ (sic!)

Lukácsi egyébiránt az Elle magazin azon számát tartja kezében az Isten házában, amelynek címlapján a nemrég coming outolt Jordán Adél és kedvese, Székely Kriszta látható. 

Talán nem is annyira ritka manapság, hogy valaki szóban és cselekedetben blaszfémiát, azaz kegyeletsértést követ el. Az azonban, hogy egy hitben jártas ember, egy országos hírű politikus teszi ezt, méghozzá nyíltan, egy olyan előremutató folyamat, amelynek vége szörnyű eseményekbe torkollhat.

Lukácsi persze legalább annyira ravasz, mint mestere, Márki-Zay Péter, aki úgy ájtatoskodik, s úgy próbálja jó színben feltüntetni magát, hogy minden szavából süt a rosszindulat és a hazugság. Sokan emlékeznek rá például, amikor úgy próbálta feltüntetni saját Egyesült Államokbeli nyaralását, mintha bizony az a legmagasabb szintű diplomáciai találkozó lett volna. Utólag persze kiderült, hogy hazudott, s egy egyszerű tárlatvezetésen vett részt néhány épületben, valamint találkozott egynémely marginális szereplővel az USA közigazgatásából. Lukácsi hozzá hasonlóan Münchhausen-szindrómában szenved, vagy legalábbis minden jel erre mutat. Nyilván ez lehet az oka annak is, hogy évtizedek óta keresi a helyét hol a jobboldalon, hol a baloldalon, hol a hívők, hol a hitetlen liberálisok között. 

Próbáltam volna érdemben beszélni Lukácsi írásáról, ám ez kifogott rajtam, mivel kritizálni csak olyasmit lehet, amiben az értelemnek legalább a szikrája lapul. A fenti, minden mélységet és magasságot nélkülöző szavak azonban messze nem tartoznak ebbe a kategóriába. 

Korábban írtuk

Pedig – Isten látja lelkemet – szándékoztam pontról pontra kikeresni a Szentírásból azokat a citátumokat, amelyek döntő módon bizonyítják, hogy ez a fajta elfajzott, igazából kifordított, antidogmatikus ömlengés pontosan Jézus Krisztus szavai ellen való.

***

Azért mégis próbálkozzunk meg vele! S induljunk el rögtön azon a nyomvonalon, ami a hazafiság, valamint a bűn és a bűnösség kérdését feszegeti! Nosza, szaladjunk bele először önként abba a logikai medvecsapdába, mely uszító jellegét onnan nyeri, hogy felteszi a költői kérdést: lehet-e egy homoszexuális hazafi? A válasz természetesen az, hogy igen, lehet. A nemi identitásnak semmi köze ahhoz, hogy valaki szereti-e a hazáját vagy sem, s ez fordítva is igaz: a heteroszexualitás még nem garancia semmire. 

Viszont!

Itt már rég nem az a kérdés, hogy aki homoszexuális, az lehet-e hazafi, hanem az, hogy homoszexualitását ultima ratióként használva csatlakozhat-e olyan külföldi érdekcsoportokhoz, melyeknek célja a keresztény-konzervatív kormány megdöntése, majd helyébe egy ultraliberális kormány állítása? Egyszóval a kérdésfeltevés szándékoltan hibás, tehát manipulatív.

Lukácsi narratívájában a Fidesz–KDNP-kormány megtagadja a honszeretethez való jogot mindazoktól, akik nem a normális családmodell hívei. S itt szándékoltan hívőkről beszélek. Ugyanis, bár a kormánypártok nem képzelik magukat az igazság egyedüli letéteményeseinek, ám az LMBTQ mára már nem érdekképviseleti szervként, hanem inkább kisegyházként működik, annak minden ismertetőjegyével, melyek közt szerepel a felmagasztalás éppúgy, mint a teljes kiközösítés.

Amint fentebb említettem, a kormány nem képzeli magát az igazság letéteményesének. A kormány egészen mást mond. Azt mondja, hogy birtokában van a tudásnak, amit hirdet. Ez a tudás pedig – ha úgy tetszik, a kollektív tudatnak a krisztusi parancsolatokon keresztül évezredek óta lecsiszolt lenyomata – magában hordozza a jó és a rossz ismérveit. Ezek tehát nem a kormánytól származnak, hanem jóval korábbról; maga Jézus Krisztus is ezekre hivatkozik mint az Atyától valóra, amiért is nem azt mondja tanítványainak, hogy mindent eltöröl az Ószövetségből, hanem, hogy arra építve új és örök szövetséget köt velünk, emberekkel. Valamint azt is mondja: „Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam!”. Azaz Jézust és tanítását nem lehet megkerülni vagy kedvünkre alakítgatni, változtatni azzal a felkiáltással, hogy „Isten mindenkit szeret”

***

S ha már itt tartunk, muszáj megvizsgálnunk azt a másik csúsztatást, amit Lukácsi – úgy is, mint hitoktató és zsidó közösségszervező – előszeretettel használ utalásként, hogy hát Jézus szereti a bűnösöket, mert mindenkit szeret. Márpedig ez egy egetverően nagy tévedés, ha úgy tetszik, szándékolt félremagyarázás, s talán nem meglepő, ha azt mondom, pontosan a bűnben élőknek az egyik legerősebb mentsváruk, önigazolásuk.

Jézus ugyanis nem a bűnösöket szerette, hanem a bűnösök társaságát kereste, azon egyszerű oknál fogva, mert – ahogyan tanította is – nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük orvosságra. Amit tehát Jézus tett, az nem más, mint a teljes bűnbocsánat felajánlása, az Atyától eredeztetett hatalomnál fogva. 

Ezt a hatalmat adta át egyébiránt feltámadása után, mennybemenetele előtt Szent Péternek, meghagyva neki, hogy utódai ugyanezzel a hatalommal rendelkeznek majd. Mivel pedig a püspököket a pápa nevezi ki, a papokat pedig a püspökök szentelik fel, a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatása Krisztustól eredően a pápán és a püspökökön keresztül az összes áldozópapig jogfolytonos.

Csak hát van itt egy kis gond: bűnbocsánatban kizárólag az részesülhet, aki hajlandó a teljes bűnbánatra, sőt nem csupán megbánja, amit tett, de a szentség felvételekor megesküszik rá, hogy soha többé nem követi el azt a bűnt, sem más bűnöket el nem követ. Mindenben engedelmeskedve a „Menj, és többé ne vétkezz!” krisztusi parancsának. A bűnbocsánat feltétele tehát a teljes bűnbánat, valamint a vezeklés elfogadása.

Lukácsi azonban ennél is mélyebbre süllyed a vallás félreértelmezésében. A katolikus hit alapjait csúfolja azzal, hogy a leszbikus szerelmet hozzáköti az Eucharisztiához, azaz az Oltáriszentséghez, ami Krisztus valóságos testeként és véreként a legfőbb szentség mind közül. 

És itt még nem áll meg a mélyre süllyedésben, ugyanis kijelenti: „Egész hitünk a szerelem egységéről szól”.

Nem tudom, Lukácsi melyik hitről beszél, de a katolikus hit biztosan nem erről szól. A katekizmus szerint azért vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, megszeressük és általa a mennybe kerüljünk. A testi szerelem, mondhatni a szex, és annak kizárólag örömszerzést szolgáló formája, a homoszexuális szex semmiféle értelemben nem nevezhető keresztényi cselekedetnek.

***

Mi jöhet még ezek után? Lukácsi Katalin elmegy a Dohány utcai zsinagógába, és ott a Tóratekercsek előtt kisbicskával kolozsvári szalonnát eszik? Vagy mélyen dekoltált ruhában, sáros cipős lábbal a férfiak helyére slattyog, és ott letérdelve keresztet vet?

Mára a keresztény vallás a legüldözöttebb vallás lett a Földön. Szégyen és gyalázat, hogy Szűz Mária országában létezhet egy olyan, magát hitoktatónak nevező illető, aki liberális farizeusként a saját hitét köpi szemen.