A hődíjak emelkedése az átlagos méretű, átlagos fogyasztású (135 légm3; 43,1 GJ/év) lakás éves távhőköltségét 10,5%-kal növeli. A hődíj bruttó 3222 Ft-ról 3725 Ft-ra növekedik GJ-onként. Egy átlagos lakás éves hődíj-költsége így bruttó 139 ezer Ft-ról 161 ezer Ft-ra változik. A 2010. április–május–június hónapokban a távhőszolgáltatás hőenergia-költségei alapvetően két tényező együttes hatására növekedtek. Mintegy 10%-al drágította a beszerzéseket a forint/dollár árfolyamának romlása, és ebben az időszakban mintegy 9%-al drágult a földgáz. A két tényező együttes hatása a II. negyedévben 19,8%-kal növelte az erőművek költségeit. A FŐTÁV Zrt. energiaköltségei – a korábban végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően – ennél alacsonyabb mértékben, 17,6%-kal emelkedtek. A bekövetkezett drágulás az év végéig több mint 2,3 milliárd forint többletköltséget okoz a FŐTÁV Zrt. számára, míg a jövő évben ennek hatása több mint 4,5 milliárd forint – olvasható a magyarázat a közleményben.

A lakóközösségek és közös képviseletek 2010. szeptember 30-ig még pályázhatnak a FŐTÁV Zrt. ÖKOPlusz – a távfűtött épületek fűtésrendszerének korszerűsítése irányuló – programjára. 2010. július 31-éig mindösszesen 197 épületben (15.322. lakás) fejeződtek be a kivitelezési munkálatok az ÖKOPlusz program keretein belül, így ezen lakástulajdonosok már a 2010/2011-es fűtési idény során élvezhetik a program nyújtotta előnyöket, és az eddigi adatok alapján prognosztizált átlagos 21%-os megtakarítást. A lakóközösségek az ÖKOPlusz program szolgáltatáscsomagjában 2008. január 1-ig visszamenőleg nyújtott 10%-os alapdíjkedvezményt ez év végéig tudják igénybe venni.

A budapesti távhőellátásban jelenleg 96%-ot tesznek ki a földgázalapú technológiák. A FŐTÁV Zrt. elkötelezett annak érdekében, hogy ez az arány 2020-ra 80%-alá csökkenjen. 2010-ben több olyan fejlesztés indult el, amelyek révén a megújuló energiaforrások aránya 2020-ra 20%-fölé növekedhet majd. A gázfüggőség csökkenése nemcsak az ellátás biztonságát növeli és a fenntartható fejlődést szolgálja, de a fogyasztók költségei is csökkenthetőek ezáltal.

A FŐTÁV Zrt. még 2010 áprilisában írt ki pályázatot egy geotermikus kútpár megépítésére. A 2011 év végére megépülő kútpár a rákoskeresztúri hőkörzetet látja majd el a megújuló energiából nyert hővel. A pályázatok beérkeztek, a két pályázóval a társaság egyeztető megbeszélést kezdeményezett, amelynek tárgya az alkalmas telephely kijelölése.

A vállalat tervei szerint 2012-ig megépülhet az a két biomassza fűtőmű is, amely tervezetten évi 16 millió köbméter, majd 2015. után évi 30 millió köbméter földgáz kiváltását teszi majd lehetővé. Az észak-pesti telephelyre vonatkozó telepíthetőségi vizsgálat már elkészült, amely igazolta a telephely alkalmasságát a fűtőmű telepítésére. Ezen túlmenően a vállalat 2017-ig egy kb. 40 km hosszúságú, a hét legnagyobb budapesti hőkörzetet összekapcsoló vezetékpár kiépítését is tervezi.

A fejlesztésektől a vállalat nemcsak a gázfüggőség csökkenését és az ellátás biztonságának növekedését várja, de a versenyhelyzetbe kényszerülő erőművek várható piaci magatartásával és új fogyasztók bekapcsolásával a lakossági fogyasztók költségei is csökkenhetnek majd.