A tejpiaci válság oka, hogy a felvásárlási árak alig érik el a termelési költségek felét. Ez európai szinten a tejtermelő gazdáknak 14-20 milliárd eurónyi veszteséget okozhat 2009-ben. Ezt egyetlen ágazat sem képes elviselni. Az a veszély fenyeget, hogy a tejtermelő gazdák tömegesen mennek tönkre az elkövetkező időszakban.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy a tejágazat jelenlegi súlyos helyzetéért az Európai Bizottság és a tagállamok kormányai is felelősek, mivel 2008-ban támogatták a tejfeleslegek kialakulásához és az árak összeomlásához vezető kvótaemelést. Glattfelder Béla hozzátette, a fideszes képviselők végig a kvótaemelés ellen szavaztak, és arra szólították fel a magyar mezőgazdasági minisztert – hiába -, hogy utasítsa el a kvótaemelést.

A fideszes képviselő most, a jelenlegi súlyos helyzetben 12 pontban foglalta össze a követeléseit:

1. Az Európai Bizottság és a tagállami agrárminiszterek vonják vissza az eddigi kvótaemeléseket, és a jövőben sem emeljék tovább a kvótákat.

2. Az EU tartsa életben a kvótarendszert 2015 után is (amely egyébként automatikusan megszűnne).

3. A kvótalapú támogatásokat azonnal emeljék meg legalább 50%-kal.

4. Az EU ne törölje el az exporttámogatásokat 2013 után, és az erre vonatkozó, WTO-ban tett egyoldalú ígéretét vonja vissza..

5. Széles körben nyissák meg az exporttámogatási lehetőséget, és terjesszék ki minél több tejtermékre (pl. sajtra is).

6. A Bizottság a tejtermékek intervenciós időszakát hosszabbítsa meg augusztus 31. utánra, emelje fel az intervenciós árakat, valamint növelje a magántárolási támogatásokat.

7. Az iskolatej-program folytatásával és bővítésével, valamint más, fogyasztást ösztönző intézkedésekkel növeljék a belső felhasználást.

8. Az uniós és nemzeti hatóságok tegyenek lépéseket a fogyasztók védelmében, pl. annak érdekében, hogy csak valóban tejből készült termékeket lehessen tejtermékként forgalmazni, és bontsák le a helyi, termelők általi értékesítés előtt álló adminisztratív akadályokat.

9. A Bizottság a tagállamok versenyhivatalaival együttműködve indítson vizsgálatot az élelmiszerláncok tisztességtelen, árletörő kereskedelmi gyakorlata és árpolitikája ellen (elfogadhatatlan, hogy bár a termelői árak csökkentek, az élelmiszerláncok mégsem csökkentették a tej fogyasztói árát).

10. A Bizottság javítsa piaci előrejelző képességét, mivel az elmúlt időszakban többször tévesen ítélte meg a várható agrárpiaci folyamatokat (a tej esetében azt prognosztizálták, hogy növekedni fog az ár, miközben ennek épp az ellenkezője történt).

11. A 2004 után csatlakozott tagállamok szarvasmarhatartó telepei számára a trágyakezelő rendszerek kiépítésére adott határidőt jelentős mértékben hosszabbítsák meg. Az ilyen célra megítélt támogatások felhasználásának határidejét hosszabbítsák meg.

12. A tejpiac válsága miatt vállalni kell a politikai felelősséget: Mariann Fischer Boel, ne induljon újra az agrárbiztosi posztért.