Elsődleges célként az ország energiafüggőségének csökkentését emelte ki, melyet energiatakarékossági, energiahatékonysági fejlesztésekkel, a megújuló energiák részesedésének növelésével, valamint a primer energiahordozók beszerzésének diverzifikációjával lehet elősegíteni.

Bencsik arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország megújuló energia potenciáljának szemrevételezésekor el kell kerülni a görbe tükör használatát. A lehetőségeinket sem lebecsülni, sem pedig túlbecsülni nem szabad. Az ország területén gazdaságosan kitermelhető megújuló energia Magyarország éves energiafelhasználásának mintegy 36%-át lenne képes biztosítani, de ahhoz tervszerű, és közösségi forrásokból is támogatott fejlesztési program beindítása, és évtizedeken át tartó következetes végrehajtása szükséges. Az ország területén nagy mennyiségben megtalálható biomassza és geotermikus energia elsősorban hőellátási célra alkalmas, így komoly szerepük lehet a fűtéskorszerűsítéssel egybekötött épület felújítások során.

A Fidesz szakpolitikusa kiemelte, hogy a gazdaságosan kinyerhető termálenergia az ország fűtési hőigényének 20 százalékát lenne képes biztosítani, miközben jelenleg ez az arány alig haladja meg a fél százalékot. A geotermikus energia használatának elterjedése szempontjából szükségesnek ítélte meg egy megújulóenergia-törvény megalkotását, valamint az egységes „geotarifa” rendszer bevezetését. Bencsik szerint a szükséges intézkedések és erőforrások integrációjával, az intézményi háttér megteremtésével, a Fidesz elnöke által már több alkalommal is megemlített „zöld bank” létrehozásával olyan feltételek teremthetőek, melynek következtében 2020-ig megnyolcszorozódhat a termálenergia magyarországi használata.