Már érződik a válság hatása a munkanélküliségi statisztikákban. Nem csupán az előző havi adatokhoz képest romlottak a foglalkoztatási mutatók, hanem az előző év azonos időszakához képest is. A 2008. november-2009. januári időszakban a 15-74 éves foglalkoztatottak létszáma átlagosan 3 millió 838 ezer volt, 35 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. A nemzetközi összehasonlításban használt 15-64 éves korcsoportra számított foglalkoztatási ráta 56,1 százaléknak felelt meg, ami 0,4 százalékponttal volt alacsonyabb az előző év azonos időszakához képest.

A vizsgált időszakban a 15-74 éves népesség 54,4 százaléka, a 15-64 éveseknek 61,3 százaléka, a munkavállalási korúaknak pedig 63,9 százaléka jelent meg a munkaerőpiacon. A 15-74 éves korcsoportban a munkanélküliek száma a megfigyelt időszakban 351 ezer volt, ami 8,4 százalékos munkanélküliségi rátát jelentett, 0,3 százalékponttal meghaladva az egy évvel korábbi szintet. Uniós számítási módszer szerint a magyar ráta ráadásul 8,7 százalék, ami 0,9 százalékponttal magasabb az EU15 (7,8 százalék) és 1,1 százalékponttal a teljes, 27 tagú unió (7,6 százalék) átlagánál.

A 15-24 éves korosztály munkanélküliségi rátája 21,5 százalék volt, 0,8 százalékponttal magasabb az egy évvel ezelőttinél. A munkanélküliek 46,6 százaléka egy éve, vagy annál régebben keresett állást. A munkanélküliség átlagos időtartama 18,1 hónap volt.

(jobpilot.hu, origo.hu)