A Nemzeti Ügyek Kormánya már a nyári átadás-átvételi eljárások folyamán tapasztalta az előző kormány felelőtlen gyakorlatát, éppen ezért azokon területeken, melyre a Bizottság is rámutatott, még a nyár folyamán azonnali intézkedéseket vezetett be. Meghozott intézkedéseivel mindenképpen el kívánja kerülni, hogy az előző, szocialista vezetés nemzetérdekeket figyelmen kívül hagyó kormányzása végérvényesen megfossza az országot ezen uniós fejlesztési forrásoktól – hívja fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

A felfüggesztés minél előbbi feloldása érdekében minisztérium folyamatos egyeztetéseket folytat az Európai Bizottság képviselőivel, Fellegi Tamás miniszter múlt héten Brüsszelben folytatott tárgyalásokat a témában. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szeptember végén vezetői szinten tájékoztatta a bizottság szakértőit az elindított intézkedésekről, illetve a közbeszerzési törvény már elfogadott változásairól.

A jelentés szerint 53 közbeszerzés esetében merült fel bizonyos elemek esetében a szabálytalanság gyanúja, és melyek közül 15 esetben már maga az elindított eljárás is szabálytalannak volt ítélhető. Ezek esetében a Bizottság álláspontja szerint fennáll a gyanúja annak, hogy indokolatlan kifizetésekre kerülhetett sor a KÖZOP keretének terhére.

A Bizottság döntése jó bizonyítéka az elmúlt évek kormányzásának fejlesztéspolitikai hibáira. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajnálatosnak tartja, hogy a szocialista kormányzás újabb kudarca széleskörű uniós figyelmet kapott, ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk, hogy a nyár folyamán megkezdett intézkedéssorozat, a közbeszerzések átláthatósága céljából meghozott törvénymódosítás meggyőzi a Bizottságot arról, hogy Magyarországon véget ér a közbeszerzések terén korábban tapasztalt hátat fordító, szemlesütő politika. A Bizottság levelében foglaltaknak megfelelően a Kormány azonnali intézkedéseként a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség KÖZOP Irányító Hatósága felgyorsította azt a 2010. június 30-án indított szabálytalansági vizsgálatát, melynek alanyai a kifogásolt szerződések. Ugyanakkor elindult egy jogszabály-módosító előterjesztés megalkotása, melynek célja a közbeszerzések ellenőrzési hatékonyságának megerősítése, amivel párhuzamosan a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslatával egy a közbeszerzések ellenőrzéséért és a felhasználható módszertan kidolgozásáért felelős önálló főosztály létrehozását kezdeményezte. Ennek feladata többek között az uniós forrásokat érintő közbeszerzések szigorú előzetes vizsgálata lesz. A Bizottság számára küldött jelentés kapcsán meghozott fenti intézkedések esetében szükséges, hogy azok megfeleljenek a hazai ellenőrző hatóság elvárásainak is – zárul a közlemény.