Az iskola- és szakválasztási szempontjaikról, az intézettel szemben támasztott elvárásaikról és a bejutás körülményeiről kérdezték az elsőéves hallgatókat a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézetében egy közvélemény-kutatás keretében. A felmérés eredményei szerint a hallgatók körében az elsődleges szempontok az intézet kiválasztásakor a diploma elismertsége a munkaerőpiacon, a főiskola presztízse és jó hírneve, valamint a földrajzi közelség voltak.

A diákok döntését ennél kisebb mértékben befolyásolta a családi vagy baráti ráhatás, az ismerőseiktől kapott információk, a középiskolai tanáraik javaslata és a várható ponthatár. A kutatás eredményei ugyanakkor azt mutatják, hogy a felvételizőkre legcsekélyebb hatással a toborzó kampány van, valamint az a kényszer, hogy esetleg nem vették fel őket más felsőoktatási intézménybe.

A felmérés szerint az intézményen belüli szakválasztást elsősorban a gyors állásszerzés reménye, az adott szakma társadalmi presztízse és a jó kereseti lehetőség befolyásolta, míg a szakmai motiváltság és az érdeklődés csak negyedik a rangsorban.

A megkérdezett gólyák 77%-a első helyen jelölte meg az intézetet, mellyel szemben támasztott elvárásaik tekintetében kiemelten fontosnak ítélték meg az oktatás színvonalát és a gyakorlatorientált képzési szemléletet, a korszerű tanulási környezetet és az oktatók segítőkészségét.

„Az évente elvégzett gólyafelmérés eredményei rendkívül hasznos információkat nyújtanak arról, hogy a hallgatók mi alapján döntenek és mi az, ami igazán fontos számukra a felsőoktatásban. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a hallgatók legfontosabb elvárásai teljesülnek, hiszen a BGF PSZK Zalaegerszegi Intézetében, a diákok korszerű környezetben színvonalas, gyakorlatorientált képzésben részesülhetnek” – hangsúlyozza Tóth József, a BGF PSZK Zalaegerszegi Intézetének igazgatója.