A kis- és középvállalkozások részére juttatandó európai uniós források növeléséről szóló1160/2010. (VII. 30.) Kormány határozat a Magyar Közlöny 2010. július 30-i, 125. számában jelent meg.

A kormány határozatában rendelte el, hogy a kis és középvállalkozások forrásellátásának javítása érdekében – az Új Széchenyi terv irányvonalának megfelelően – új pályázati felhívásokat kell megjelentetni. Ennek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a közvetlen szakmai felügyelete alá tartozó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) azonnal megkezdte a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valamint a Közép-magyarországi Operatív Program 2009–2010. évekre vonatkozó akciótervei módosításának kidolgozását.

A kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően az NFM és az NFÜ hozzákezdett a pályázati rendszer egyszerűsítését eredményező javaslatcsomag kidolgozásához is. A kidolgozás alatt álló rendszer egyszerűbb eljárásrendet jelent majd a kis- és középvállalkozások számára.

A kidolgozás alatt intézkedéscsomag az alábbi elemeket foglalja magába:

– A saját forrás igazolás eltörlésének lehetősége.

– Készfizető kezesség lehetősége biztosítékként kis- és középvállalkozások esetében.

– Automatikus eljárásrend Bíráló Bizottság nélkül, a pályázati adatlap és a benyújtandó iratok rendszerének felülvizsgálata.

– Inkasszóra vonatkozó felhatalmazó levelek eltörölése, hiszen adók módjára amúgy is behajtható az esetleges követelés. Ez jelenleg hatalmas felesleges irat és adminisztrációs tömeget jelent.

– A kedvezményezettnek 100 ezer forintba kerülő közjegyzői okiratköteles ügycsoportok számának csökkentése.

– Tanácsadás-szerű bővített ügyfélszolgálatot bevezetése kkv-knak is, nem csak kiemelt nagy ügyfelek részére.

– Kötelező támogatási szerződési elemeket felülvizsgálata, projektelemek közötti rugalmasabb átcsoportosítás biztosítása.

A Kormány határozatában elrendelte még az európai uniós források – kis- és középvállalkozások versenyképességét szolgáló és az Új Széchenyi Terv irányvonalának megfelelő – átcsoportosítása érdekében szükséges lépések Európai Bizottsággal történő egyeztetésének előkészítését és e tekintetben a Kormány folyamatos tájékoztatását. A szakmai egyeztetések a témában megkezdődtek.