Tekintettel arra, hogy Magyarország a kohéziós politika fejlesztési forrásainak egyik fő haszonélvezője, hazánk erős kohéziós politikában érdekelt, amely figyelembe veszi a fejletlenebb tagállamok és régiók fejlesztési igényeit is – mondta Fellegi Tamás. Meggyőződésünk, hogy a magyar elnökség fórumot kell szolgáltasson a kohéziós politika kedvező pozícionáláshoz, illetve lehetőség szerint be kell tudni azonosítanunk a jövőről szóló vita lehetséges irányait, a várható kompromisszumos és vitás témákat elősegítve ezzel a soron következő elnökségek munkáját és a vita mielőbbi lezárását. A fejlesztési minisztérium az EU kapcsolatok és a soros elnökség kapcsán felmerülő feladatok kezelésére és koordinálására egy külön helyettes államtitkársággal készül, amelyet Kovács Tamás Iván vezet – tette hozzá a miniszter

A miniszter tájékoztatta a résztvevőket a pályázati rendszer átalakításához kapcsolódó feladatokról és azok határidejéről is. Kiemelten fontos az európai uniós források hazai lebonyolítási intézményrendszerének, a végrehajtási rendszer folyamatainak megújítása. A jelenleginél egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb lebonyolítást biztosító rendszer, új eljárási szabályozás megvalósítása 2010. december 31-re valósítható meg. Szintén erre határidőre várja Fellegi Tamás, hogy kialakul az NFÜ hatékony irányítása,és kiépül egy érdemi felülvizsgálati rendszer. A közreműködő szervezetek rendszerének megújítása , jövő év december 31-re várható. Az új hazai fejlesztési források önálló költségvetési fejezetben való megjelenésére 2011. január elsejétől van lehetőség. Egységes új végrehajtási szabályozást ez év végére ígér a miniszter . A támogatási célok Új Széchenyi Tervnek megfelelő szabályozása 2011. január 31-re lesz. Jövő év végére várhatóan kialakul egy egységes információs és monitoring rendszer és egységes fejlesztési menedzsment rendszer a fejlesztéspolitika hatékony és eredményes működéséhez. Mindez annak érdekében, hogy teljes áttekintéssel lehessen kezelni a magyar költségvetés fejlesztésre szánt forrásait, beleértve a hazai és uniós társfinanszírozási összegeket és egységesen lehessen értékelni a fejlesztési programok hatásait is.

Kérdésekre válaszolva Fellegi Tamás elmondta, hogy az energiaellátás biztonságának garantálása elsődleges nemzeti érdek, ezért az állam a szabályozási feladatok mellett, a tulajdonosi feladatok területén is határozott szerepvállalásra törekszik. A miniszter hangsúlyozta a szállítási útvonalak és források diverzifikációjának fontosságát, valamint a régió energetikai infrastruktúráinak észak-déli irányú összekapcsolását. A kormány ugyanakkor az importfüggőség csökkentése érdekében elkötelezett alternatív és megújuló energiaforrások terjedésének ösztönzése iránt is – hangsúlyozta a miniszter.

Szintén kérdésre válaszolva a miniszter kifejtette: a többségi magyar tulajdonban lévő nagyvállalatok esetében a kormány elsődleges célja biztosítani a hazai tulajdoni hányadok megőrzését.