A Parlament még a mostani ülésszakban dönthet a devizakölcsön szerződéseket biztosító jelzálogjog bejegyzésének korlátozásáról. Az árfolyam-ingadozás miatt megnövekedett törlesztő-részletek következtében az elmúlt időszakban a devizakölcsönösök széles köre került pénzügyileg nehéz helyzetbe. A magánszemélyek és családok túlzott eladósodottsága az esetek egy részében a kölcsönök bedőlésével járt, amely a fedezetül szolgáló ingatlanok áron aluli elárverezéséhez, kilakoltatásokhoz vezetett. 2009 végén 90 ezer jelzálogalapú hitellel szemben állt fenn 90 napon túli fizetési késedelem, és az elmúlt évben 19,5 ezer ingatlan került végrehajtási vagy egyéb eljárás alá.

A Magyar Kormány 2010. június 30-i ülésén döntött a devizakölcsön szerződéseket biztosító jelzálogjog korlátozást tartalmazó előterjesztésről. A döntés célja a devizakölcsönök terjedésének megállítása, az ügyfelek túlzott eladósodásának megelőzése, valamint a családok megóvása attól, hogy az árfolyam-kockázat miatt gazdaságilag ellehetetlenüljenek.

A Kormány által meghozott intézkedések hatására a lakosság devizában történő eladósodottsága csökken, az árfolyamkockázat kiküszöbölése miatt könnyebben tervezhetővé válnak a háztartások terhei.

Az intézkedéssel (a törvénytervezetek országgyűlési elfogadását követően) lehetetlenné válik:

§ hogy természetes személy deviza alapú kölcsönszerződésének fedezetére jelzálogjogot jegyezzen be természetes személy tulajdonában álló ingatlan egészére, vagy annak tulajdoni hányadára;

§ az ingatlannak nem csak a lakáscélú, hanem az egyéb, pl.: szabad felhasználású deviza kölcsönnel történő megterhelése.

Az adósok bankváltási, ingatlanértékesítési szabadsága és a piaci verseny fenntartása érdekében továbbra is lehetséges lesz a korábban megkötött deviza alapú kölcsön kiváltása, valamint a fedezetcsere.

Az egyéni vállalkozók esetében – bár jogilag ők is természetes személyek – továbbra is megmarad a lehetőség devizalapú kölcsön felvételére.

A Kormány – 2010. június 30-i döntése idején – még úgy látta jónak, hogy a rendelkezés 2010. július 1-jével lépjen hatályba, és visszamenőleges érvényű legyen. A kormánydöntés és az intézkedés-tervezet benyújtása közötti időszakban azonban alkotmányossági aggályok merültek fel, ezért a Parlament elé kerülő törvényjavaslat benyújtott változatából végül a visszamenőleges hatály kikerült.

A Kormány döntése kapcsán érintett jogszabályok – a devizakölcsön szerződéseket biztosító jelzálogjog korlátozása érdekében szükséges – módosításáról szóló rendelkezést csak a hatálybalépését követően kell a földhivatali eljárásban és a jelzálogjog alapítására irányuló szerződések esetében alkalmazni.