A várakozásokat messze alulmúló gyorsbecslésnél is rosszabb lett a harmadik negyedéves hazai GDP-adat, a gazdaság csupán 0,9 százalékkal nőtt.

A november 14-én közölt KSH-Ecostat-gyorsbecslés a harmadik negyedévre – éves összevetésben – 1 százalékos, a naptári hatást figyelembe véve 1,1 százalékos GDP-növekedést mutatott, szemben a Napi Gazdaság elemzői konszenzusában szereplő 1,9 százalékos várakozással. A friss KSH-adatok még rosszabbak lettek: a negyedéves mutató 0,9, naptári hatást figyelembe véve 1,0 százalékos bővülést jelez, ami elmarad az EU-s átlagtól.

A szezonálisan kiigazított adatok szerint 2007 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest mért gazdasági növekedés 0,3 százalék volt.

Az, hogy egyáltalán van némi növekedés, alapvetően az ipar 7,4 százalékos teljesítménynövekedésének köszönhető, amely továbbra is meghatározó mértékben járult hozzá a korábbi negyedévekhez hasonlóan jelentős, 14,6 százalékos exportnövekedéshez.

A dinamikus kivitel okán jól teljesített a feldolgozóipar (plusz 8 százalék), miközben a mezőgazdaság teljesítménye – elsősorban az aszály miatt – 18 százalékkal zuhant. Az agráriumhoz hasonló volt az építőipar produkciója is, az ágazat hozzáadott értéke a második negyedévi tendenciát folytatva, de annál gyorsabb ütemben, 15,2 százalékkal csökkent. A termelés csökkenése az építőipar minden területén jellemző volt, de különösen az egyéb építmények (különösen az autópályák, autóutak) építése esett vissza, elsősorban a korábbiaktól jelentősen elmaradó állami megrendelések miatt. A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke viszont a nemzetgazdasági átlagnál gyorsabban, 1,2 százalékkal növekedett, nem kis részben a távközlésnek köszönhetően.

Az átlagosnál nagyobb mértékben – 3 százalékkal – emelkedett a hozzáadott érték a pénzügy, ingatlanügyletek és gazdasági szolgáltatások területén, ezen belül a korábbi tendenciával ellentétben a gazdasági szolgáltatások mutattak erőteljesebb növekedést. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás teljesítménye megegyezett az előző év azonos negyedévi szinttel. A háztartások fogyasztási kiadásainak csökkenésével összhangban a kiskereskedelem és a vendéglátás forgalma is csökkent, amit a nagykereskedelem teljesítményének növekedése részben ellensúlyozott. A kormányzati szektor szolgáltatásainak teljesítménye a második negyedév adatainál mérsékeltebb csökkenést mutat. Ezen belül továbbra is az egészségügyi szolgáltatások hozzáadott értéke csökkent a legnagyobb mértékben.

A GDP felhasználási oldalát tekintve a végső fogyasztás 2,3 százalékkal esett vissza. A végső fogyasztás összetevői közül a háztartások végső fogyasztása 2,0 százalékkal csökkent. Ezen belül a háztartások fogyasztási kiadása 0,8 százalékkal mérséklődött, míg a kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások 7,1 százalékkal, az előző negyedévben mértnél kisebb ütemben csökkentek.

A végső fogyasztás másik összetevője, a közösségi fogyasztás szintén kisebb (3,8 százalékos) csökkenést mutat, mint az előző negyedév adata.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 2007. III. negyedévében 1,8 százalékkal csökkent. Az állóeszközfelhalmozáson belül az építési beruházások jelentősen visszaestek, amit a feldolgozóipari gépberuházások emelkedése csak részben tudott ellensúlyozni.

A GDP felhasználási oldalán mérséklődött az export és import növekedésének az export javára mutatkozó ütemkülönbsége. A cserearány javulása mellett az export volumene 14,9 százalékkal, míg az import volumene 14,6 százalékkal nőtt. Ezen belül a termékforgalom exportja 15,9 százalékkal, az importja 12,1 százalékkal bővült.

Az idegenforgalom egyenlege a tavalyinál kedvezőtlenebbül alakult, a szolgáltatás-külkereskedelem egyéb területein az export növekedésének mértéke alacsonyabb volt a tavalyinál, míg az importban erőteljes bővülés volt tapasztalható.

(NAPI Online)