A kormány kiemelt célja, az egymillió új munkahely teremtése az iparvállalatok számára is fontos cél, hiszen a válság hatására arányaiban a legnagyobb leépítés az iparban történt, az export visszaesése és a versenyképesség csökkenése miatt. A munkahelyek megőrzése, illetve újak teremtése leginkább az ipar nemzetközi versenyképességének növelése révén valósítható meg. Jelenleg európai viszonylatban komoly versenyhátránnyal küzdenek a hazai termelővállalatok az amúgy is magas energiaárakra rakódó, államilag szabályozott terhek miatt. A változáshoz, a magyar ipar versenyképességéhez regionális viszonylatban versenyképes energiaárak, ellátásbiztonság és fenntartható fejlődés szükséges.

Az energiapolitikában jelentős, strukturális változások várhatóak a közeljövőben (Nemzeti Energia Stratégia, Megújuló Energia Cselekvési Terv, EU 3. energia-csomag implementálása). A most megalakuló Ipari Energiafogyasztók Érdekképviselete (IPENERG) célja, hogy ezen változások megfelelő irányba mutassanak, fenntartható fejlődést biztosítva mind a hazai ipar, mind az egész gazdaság és a lakosság szempontjából. Az IPENERG üdvözli a lehetőséget, hogy az energiapolitikában érintett minisztériumok nyitottak a társadalmi párbeszédre, hiszen a múltban a hazai gazdaságban betöltött szerepükhöz mérten kevés figyelem irányult az ipari fogyasztói oldalra.

Az IPENERG szaktanácsadók és tagvállalatai tapasztalatait és tudását felhasználva alkotta meg azt a javaslatcsomagot, amely révén nem csak az iparvállalatok versenyképessége javulhat, de ennek köszönhetően kulcsszereplővé válhat a szektor a munkahelyteremtésben és a gazdaság stabilizálásában is.

• A hazai villamosenergia árak a legdrágábbak közé tartoznak európai viszonylatban. Leginkább a versenypiaci árakra rárakódó szabályozott költségelemek rontják a vállalatok nemzetközi versenyképességét. Racionalizálni kell a KÁT-rendszerben keresztfinanszírozott termelők csoportját, hatékonysági szempontok alapján, össznemzeti érdekeket figyelembe véve. A zöldenegia maradjon ténylegesen zöld, a gázüzemű kapcsolt erőműveket külön rendszerben hatékonyabb kezelni. A megújuló energiaforrások térnyerését a járulékos költségek és környezetterhelés figyelembevételével lehet csak növelni.

• Környezetvédelmi és költséghatékonysági szempontból is méltó versenytársa lehet a megújuló energiaforrásoknak egy államilag támogatott ipari energiahatékonysági program. Az el nem fogyasztott energia mindig környezetbarátabb, mint bármilyen zöldenergia. Minden egyes, az energiahatékonyságba fektetett forint a dupláját takarítja meg azzal, hogy kevesebb erőművet kell építeni. Az EU tagországok nagy részében már régóta jól működő, a nemzeti hatóságok és az iparvállalatok között megkötött Hosszútávú Megegyezésekkel (LTA, önkéntes vállalások az energiafogyasztás csökkentésére, az energiahatékonyság növelésére) átlagosan 30%-os energiamegtakarítást értek el európai vállalatok az elmúlt 15 évben. Az ipari fogyasztók saját megújuló erőművei, illetve energiahatékonysági beruházásai jelenleg nem jelennek meg az országos statisztikában, és nem kerülnek beszámításra szabályozási szempontból sem. Együttműködést javaslunk ennek orvoslására: az energiafogyasztás 40%-ért felelős lakossági és kommunális fogyasztás mellett az ipar a maga 30%-os fogyasztásával is kerüljön kormányzati fókuszba, saját súlyának és makrogazdasági szerepének megfelelően.

• Hazánkban a földgáz ára is magasabb a nyugat-európai szintnél. Mind a gázpiacon, mind a villamosenergia-piacon az ipari fogyasztók a regionális integrációt, a regionális árkülönbségek kiegyenlítéséhez és az ellátásbiztonság növeléséhez szükséges versenyt pártolják. Szükséges a határokon átívelő és a rendszer rugalmasságát biztosító kapacitások bővítése.

Az IPENERG célja, hogy a hazai nagy iparvállalatok számára fórumot biztosítson a párbeszédre, a közös érdekek megfogalmazására, képviseletére. Emellett tanulmányokkal, kutatásokkal, tudásmegosztással és gyakorlati projektekkel járul hozzá a magyar gazdaság jövőjének egyik legfontosabb kulcsát jelentő ipari termelővállalatok versenyképességének javításához, megerősödéséhez, munkahelyteremtéséhez.