A város vezetése 2006 óta azon dolgozik, hogy Szentendre – lépést tartva a városi urbanizáció követelményeivel, de megőrizve a település báját és különlegességét adó kulturális és művészeti értékeit és kincseit – megújulhasson. Miután megszületett a város rövid- és középtávú céljait tartalmazó Dumtsa Jenő városfejlesztési stratégia a város nekilátott a cselekvési tervek és Szentendre új arculatának kidolgozásához. Ennek eredményeképpen jött létre a Szentendre 1000 év+ városfejlesztési program, mely Szentendre újraéledését és lendületet hozó jövőjét hivatott jelképezni.

Szentendre a kistérség települései között speciális funkciót tölt be, térségi központ, éppen ezért különleges igényeknek és elvárásoknak kell megfelelnie. Ahhoz, hogy Szentendre egy igazán élhető város és ideális környezetet nyújtó település legyen az itt élők és ide látogatók számára, elengedhetetlen az infrastruktúra fejlesztése, a szolgáltatások további minőségének és az oktatás színvonalának emelése, az egészségügy fejlesztése, a köztisztaság megóvása, a közbiztonság javítása, a kistérségben meginduló mobilitással való folyamatos lépéstartás, a foglalkoztatás elősegítése és a turizmus színvonalának emelése.

Szentendre utóbbi időben elért, és jelenlegi fejlődése nemcsak az itt lakók és idelátogatók számára nyilvánvaló. A város sorra kapja az elismeréséket; jelenleg a harmadik legvonzóbb városimázzsal rendelkező magyarországi település, egy internetes szavazáson az ország legnépszerűbb városává választották, és a Nagycsaládosok Országos Szövetsége a tavalyi év folyamán a „Nőkre szabott város” program keretében, a kifejezetten nők életét megkönnyítő intézkedésekért és fejlesztésekért „Családbarát Önkormányzati Díjjal” jutalmazta.

A sikereken felbuzdulva Szentendre új lendületet kapott, és az elmúlt három év kemény tervezési munkálatai és előkészületei után idén újult erővel vágnak bele a nagyberuházásokba. „Városunk egyedülálló történelmi értékei és művészeti hagyományai mellett mindig is képes volt megújulni. A legtöbb település vezetősége – tekintve a mai gazdasági helyzetet és folyamatosan csökkenő állami támogatást – a biztos mozdulatlanság adta túlélés mellett döntött. Mi a megvalósítandó tervekre és a haladásra szavazunk. A versenyképesség megtartása érdekében lépést kell tartanunk az innovatív kihívásokkal, komfortos és nyugalmat sugárzó életteret kell teremtenünk az itt élők és ide látogatók számára. Bár az állami megszorítások miatt nincs könnyű dolgunk, a pályázati lehetőségek kihasználásával és a város költségvetésének átstrukturálásával képesek vagyunk terveink megvalósítására. 2010 a kitörés éve. A Szentendre 1000 év+ maga jelenti a megvalósuló fejlesztéseket és beruházásokat, a város fejlődését, az iránymutatást, a jövő megalapozását” – nyilatkozta Dr. Dietz Ferenc, Szentendre város polgármestere.

Az eredmények láthatóan Szentendrét igazolják. 2009-ben megújult a szentendrei Hév megálló, átadták a Vizes Nyolcas Uszodát és Szabadidőközpontot, akadálymentesítették a Polgármesteri Hivatal épületét, és megoldódott Pannóniatelep csapadékvíz elvezetése is. Mindeközben a háttérben még további 10 másik beruházás előkészületei folytak, melyek az elkövetkezendő két év során fognak megvalósulni. Megújulnak az óvodák, modernizálják a szakrendelői intézet épületét, átalakítják a Fő teret, megerősítik az árvízvédelmi gátat, energiatakarékos és fűtéskorszerűsítő programot ösztönöznek.